กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   การจัดทำ e-GP
   คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
   ตรวจสอบเงินเดือน
   คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
   การนำฝากเงินประกันสัญญา
   การขอถอนเงินประกันสัญญา
   บำเหน็จ/บำนาญ
   แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
   การศึกษาบุตร
   ค่ารักษาพยาบาล
   ค่าเช่าบ้าน
   การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   ค่าใช้จ่ายไปราชการ
   แบบฟอร์มรื้อถอน
   แบบฟอร์ม e-bidding
   ทะเบียนอาคารเละสิ่งก่อสร้างบนที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด
   ทะเบียนอาคารเละสิ่งก่อสร้างบนที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด(ขึ้นทะเบียนใหม่ งปม.2563)
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและการตรวจสอบพัสดุประจำปีสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
    รายงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2563
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561
    เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
    รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1
    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
    ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
    ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
    การพัสดุ
    ใบสำคัญรับเงิน
    ใบมอบฉันทะ
    หลักฐานประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
New Ribbon
Slide 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Slide 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Slide 1

ศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ภูเก็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

Slide 1

ติดตามเร่งรัดงบประมาณ งบลงทุน

Slide 1

ติดตามเร่งรัดงบลงทุนและรื้อถอนอาคาร

Slide 1

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านป่าคลอก สพป.ภูเก็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

Slide 1

ติดตามเร่งรัดงบประมาณ ปี 2561 งบลงทุน

Slide 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Slide 1

ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

Slide 1

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านป่าคลอก สพป.ภูเก็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

Example Frame
หนังสือราชการ กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ภาพรวมงานตามขอบข่าย ของกลุ่ม
ภาพรวมงานตามยุทธศาสตร์ สพป.ขก.1
ภาพกิจกรรม

อบรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุประจำปี

โดย:พัสดุ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและตร...
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา11:29:40

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน และการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

โดย:พัสดุ

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกัน และตรวจสภาพอาคารที่ขอ...
เมื่อ 25 มกราคม 2563 เวลา07:14:56

ประชุมเรื่องที่ราชพัสดุ

โดย:พัสดุ

การใช้ที่ราชพัสดุ...
เมื่อ 25 มกราคม 2563 เวลา07:02:48

ประชุมชี้แจงงบประมาณปี 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โดย:พัสดุ

...
เมื่อ 25 มกราคม 2563 เวลา06:54:48

คณะกรรมการออกตรวจรับครุภัณฑ์รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัด

โดย:พัสดุ

คณะกรรมการออกตรวจรับครุภัณฑ์รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเร...
เมื่อ 06 มกราคม 2563 เวลา09:05:37

คณะกรรมการออกตรวจรับครุภัณฑ์รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัด 34 โรงเรียน

โดย:พัสดุ

คณะกรรมการออกตรวจรับครุภัณฑ์รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเร...
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา09:49:35

ติดตามเร่งรัดงบประมาณการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน

โดย:พัสดุ

ติดตามเร่งรัดงบประมาณการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ....
เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา08:22:48

ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม(Conference)

โดย:พัสดุ

ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท...
เมื่อ 30 มิถุนายน 2562 เวลา05:07:30

โครงการอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุ

โดย:สุนทรียา

โครงการอบรมการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุ เกี่...
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 เวลา02:24:14

ติดตามเร่งรัดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน

โดย:พัสดุ

คณะกรรมการออกติดตามเร่งรัดงบประมาณการใช้จ่ายเงินประ...
เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา06:04:39

โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

โดย:paewja

โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระท...
เมื่อ 05 มีนาคม 2561 เวลา09:02:43

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

โดย:การเงิน

 นายเสด็จ  ทะยะราช  รองผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต 1  เป็นปร...
เมื่อ 05 มีนาคม 2561 เวลา01:34:39

อ่านข่าวทั้งหมด...
งบทดลอง
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 เวลา16:18:24 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 เวลา14:39:23 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 10 กันยายน 2563 เวลา09:36:44 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 เวลา11:26:25 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
เมื่อ 09 กรกฎาคม 2563 เวลา10:00:16 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 09 มิถุนายน 2563 เวลา15:13:28 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา16:01:25 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 10 เมษายน 2563 เวลา10:27:10 โดย:ภรภัทร

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เรื่อง: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา17:50:36 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา15:49:49 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา15:48:42 โดย:การเงิน
เรื่อง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2563
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา16:18:06 โดย:การเงิน
เรื่อง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา00:44:30 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา04:24:47 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา08:25:08 โดย:การเงิน
เรื่อง: เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา05:51:26 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา04:14:04 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา04:12:15 โดย:การเงิน

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สรุปรายการ จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
เมื่อ 06 ตุลาคม 2563 เวลา09:42:40 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
เมื่อ 11 กันยายน 2563 เวลา14:17:49 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
เมื่อ 11 สิงหาคม 2563 เวลา14:45:34 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา09:42:01 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
เมื่อ 02 มิถุนายน 2563 เวลา16:25:11 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
เมื่อ 02 มิถุนายน 2563 เวลา16:25:25 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
เมื่อ 10 เมษายน 2563 เวลา11:26:49 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อ 09 มีนาคม 2563 เวลา07:48:41 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
เมื่อ 22 มกราคม 2563 เวลา02:11:44 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
เมื่อ 16 ธันวาคม 2562 เวลา02:02:30 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
เมื่อ 08 ตุลาคม 2562 เวลา04:33:19 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
เมื่อ 13 กันยายน 2562 เวลา08:36:48 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
เมื่อ 06 สิงหาคม 2562 เวลา07:54:10 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา07:47:56 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา04:25:46 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
เมื่อ 18 มิถุนายน 2562 เวลา22:14:38 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
เมื่อ 18 มิถุนายน 2562 เวลา22:14:54 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 18 มิถุนายน 2562 เวลา22:15:06 โดย:การเงิน

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 30 กันยายน 2563 เวลา10:35:37 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 28 กันยายน 2563 เวลา18:54:37 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 28 กันยายน 2563 เวลา18:54:27 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 28 กันยายน 2563 เวลา18:54:17 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 28 กันยายน 2563 เวลา18:54:01 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 28 กันยายน 2563 เวลา18:53:52 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 28 กันยายน 2563 เวลา18:53:37 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 28 กันยายน 2563 เวลา18:53:25 โดย:การเงิน

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
แนะนำสมาชิกในกลุ่มงาน
ขอแนะนำ:นายรังสฤษฎิ์ ธนะภูมิชัย โดย:สุนทรียา
สุนทรียา ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1ดูแล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ...

เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา02:54:00
ขอแนะนำ:นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 1.กำกัิบ ดู่แล ใิห้่คำปรึกษา   2.วิเคราะห์ ควบคุม อนุมัติงบประมาณ 3.ชี้แจง เร่งรัด ติดตาม งบประมาณ โรงเรียนในสังกัด   4.นิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม การจัดหาพัสดุ 5.ควบคุมงบประมาณ ...

เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา02:55:59
ขอแนะนำ:นางภวิศภา ดอกบัว โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางภวิศภา  ดอกบัว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  1.เบิกเงินบำเหน็จบำนาญ 2.เงินยืม 3.เบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว ...

เมื่อ 04 ธันวาคม 2562 เวลา05:36:54
ขอแนะนำ:นางวิไล มั่งคั่ง โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางวิไล  มั่งคั่ง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏบัติหน้าที่  1.รับ - จ่ายเงินสดและเช็ค รายงานเงินคงเหลือประจำวัน    2.สรุปการนำเงินส่งคลังประจำวัน 3.ควบคุมและเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ 4. เบิกจ่ายเงินสาธารณูปโภค 5.เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการไปราชการของข้าราชการในสังกัด ...

เมื่อ 08 มิถุนายน 2562 เวลา10:45:47
ขอแนะนำ:นางสาววิภาพร แน่นอุดร โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาววิภาพร แน่นอุดร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏืบัติหน้าที่  1. การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ 2. หนังสือรับรองภาษีบำนาญ 3. ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินค่าจ้่างชั่วคราวทุกโครงการ 4. เบิกเงินพนักงานราชการ ...

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา08:33:48
ขอแนะนำ:นางสาวปุณยนุช สิริแสนภูมิ โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวปุณยนุช  สิริแสนภูมิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน (ช่วยราชการ) ปฏิบัติหน้าที่  1.เงินประกันสัญญา 2.กบข. กสจ. 3.เบิกเงินค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร 4.หนังสือรับรองเงินบำนาญ 5.ธุรการกลุ่ม ...

เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา02:58:14
ขอแนะนำ:นางสาวภรภัทร แสนพลเมือง โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวภรภัทร  แสนพลเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ 1.งานบัญชี 2.จัดทำข้อมูลเงินเดือน และ หนังสือรับรองภาษี 3.รับ -จ่ายเงินประจำวันในระบบ GFMIS 4.ออกใบรับใบสำคัญเงินยืมราชการ ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 5.รับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS และ KTB Corporate Online 6.จัดทำงบทดลองประจำเดือน ...

เมื่อ 11 มีนาคม 2563 เวลา04:55:34
ขอแนะนำ:นางสาวพรเลขา วัชระศุภรณ์ โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวพรเลขา วัชระศุภรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  1.งานพัสดุ  2.จัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ทุกโครงการ  3.ที่ราชพัสดุ 4.เบิกใบเสร็จรับเงิน ...

เมื่อ 04 ธันวาคม 2562 เวลา05:08:49
ขอแนะนำ:นางธฤษวรรณ แสนธิ โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางธฤษวรรณ  แสนธิ  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  1.งานพัสดุ 2.เบิกจ่ายเงินปรับปรุงซ่อมแซม 3.เบิกจ่าย ครุภัณฑ์ สำนักงานและโรงเรียน 4.จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ...

เมื่อ 08 มิถุนายน 2562 เวลา10:46:06
ขอแนะนำ:นายเกรียงไกร อรุณชวนนท์ โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายเกรียงไกร  อรุณชวนนท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ 1.วางฎีกาเบิกเงิน ในระบบ GFMIS และเก็บรักษาสมุดคู่มือวางฎีกา 2.ควบคุมงบประมาณและบันทึกรายการตามโปรกแกรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 3.จัดทะเบียนคุมเงินประจำงวด 4.ล้างพักครุภณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 5.เบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียนเรียนรวม ...

เมื่อ 11 มีนาคม 2563 เวลา07:01:09

อ่านข่าวทั้งหมด...
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   31 คน

สถิติปีนี้:        305 คน

สถิติทั้งหมด: 7083 คน