กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   การจัดทำ e-GP
   คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
   ตรวจสอบเงินเดือน
   ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
   คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
    การเบิกจ่ายเงิน
    การพัสดุ
    การบัญชี
    บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
    แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
ประชาสัมพันธ์
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
New Ribbon
Slide 1

Slide 1

Slide 1

รูปกลุ่ม

Example Frame
หนังสือราชการ กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
หนังสือราชการ สพฐ.
จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง:ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนส โดย:paewja

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเร...

เมื่อ 15 มีนาคม 2560 เวลา10:29:25
เรื่อง:ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดย:Paewja

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเ...

เมื่อ 07 มิถุนายน 2559 เวลา09:43:22
เรื่อง:ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดย:paewja

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เข...

เมื่อ 04 พฤษภาคม 2559 เวลา08:04:17

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
ภาพกิจกรรม

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

โดย:paewja

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 งบลง...
เมื่อ 17 มีนาคม 2560 เวลา01:51:56

ประชุมคณะทำงานโครงการติดตามผลการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕

โดย:paewja

 ณ ห้องประชุม จิตรา ศรีไสวอนุสรณ์ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ...
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา04:50:58

ประชุมชี้แจงการจัดทำ e-GP

โดย:paewja

ประชุมชี้แจงการจัดทำ e-GP ร.ร.ในสังกัด...
เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา07:28:44

มอบรถตู้ ร.ร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

โดย:paewja

ผอ.สายัณห์ ผาน้อย มอบรถตู้ให้ ร.ร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร...
เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา07:42:07

อ่านข่าวทั้งหมด...
Download เอกสาร คู่มือ สื่อ ซอฟแวร์ และอื่นๆ
    แบบจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีตกลงราคา.
ไฟล์แนบ
    แบบฟอร์มเบิกเงินเอกชน
เบิกเงินค่าการศึกษาบุตรเอกชน.
ไฟล์แนบ
    แบบฟอร์มเบิกเงินเอกชน
เบิกค่ารักษาพยาบาล.
ไฟล์แนบ
    แบบฟอร์มเบิกเงินเอกชน
แบบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร รร.เอกชน.
ไฟล์แนบ
    แบบสัญญายืมเงิน
.
ไฟล์แนบ
    คู่มือการเปิดเผยราคากลาง
คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง ปปช.
ไฟล์แนบ
  
จำนวนรายการทั้งหมด 6 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
แนะนำสมาชิกในกลุ่มงาน
ขอแนะนำ:นายจิรพงษ์ ไชยยศ โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายจิรพงษ์  ไชยยศ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กำกับดูแลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา06:06:18
ขอแนะนำ:นายยุทธนา เอกาพันธ์ โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายยุทธนา  เอกาพันธ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา06:06:31
ขอแนะนำ:นางนิตยา ศุกระชาต โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางนิตยา  ศุกระชาต
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ 
1.เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนใช้สอย 
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทุกโครงการ
3. เงินยืม 
4. ค่าสาธารณูปโภค
5. จ่ายเช็ค รับ-นำส่งเงิน
...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา06:06:51
ขอแนะนำ:นางจรรยา สำเริง โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางจรรยา  สำเริง
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ 
1.เบิกจ่ายเงิน บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ 
2. ค่าจ้างชั่วคราวและเงินประกันสังคม
...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา06:07:10
ขอแนะนำ:นางสาวปุณยนุช สิริแสนภูมิ โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวปุณยนุช  สิริแสนภูมิ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่ 
1.เบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจำ
2. กบข. กสจ.
3.เบิกเงินค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร
...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา06:07:24
ขอแนะนำ:นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏืบัติหน้าที่ 
1. งานบริหารบัญชี 
2. ตรวจสอบงบการเงินในระบบ GFMIS
3. รายงานงบการเงิน สตง. คลังจังหวัดขอนแก่น
...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา06:18:23
ขอแนะนำ:นางวิไล คนล้ำ โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางวิไล  คนล้ำ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏบัติหน้าที่ 
1. งานบัญชี  
2. เบิกจ่ายเงินทุกรายการในระบบ GFMIS
3. รับและนำส่งเงิน ในระบบ GFMIS
...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา06:18:14
ขอแนะนำ:นางสุนทรียา มหาโยธา โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสุนทรียา  มหาโยธา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
1.งานพัสดุ 
2.จัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ทุกโครงการ 
3.เบิกเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
4.ที่ราชพัสดุ
5.เบิกใบเสร็จรับเงิน
...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา06:18:01
ขอแนะนำ:นางธฤษวรรณ แสนธิ โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางธฤษวรรณ  แสนธิ 
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
1.งานพัสดุ
2.เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุของโรงเรียน 
3.เบิกจ่าย ครุภัณฑ์ 
4.ตรวจสอบพัสดุประจำปี
...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา06:09:23

อ่านข่าวทั้งหมด...
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
Exchange

 
ราคาน้ำมันวันนี้

 
Date & Time
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   18 คน

สถิติปีนี้:        18 คน

สถิติทั้งหมด: 6071 คน