กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   การจัดทำ e-GP
   คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
   ตรวจสอบเงินเดือน
   คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
   การนำฝากเงินประกันสัญญา
   การขอถอนเงินประกันสัญญา
   บำเหน็จ/บำนาญ
   แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
   การศึกษาบุตร
   ค่ารักษาพยาบาล
   ค่าเช่าบ้าน
   การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   ค่าใช้จ่ายไปราชการ
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปอง)
   แบบฟอร์มรื้อถอน
   แบบฟอร์ม e-bidding
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561
    เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
    รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1
    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
    ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
    ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
    การพัสดุ
    ใบนำส่งเงิน
    ใบสำคัญรับเงิน
    ใบมอบฉันทะ
    หลักฐานประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
New Ribbon
Slide 1

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านป่าคลอก สพป.ภูเก็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

Slide 1

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านป่าคลอก สพป.ภูเก็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

Slide 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Slide 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Slide 1

ติดตามเร่งรัดงบประมาณ งบลงทุน

Slide 1

ติดตามเร่งรัดงบประมาณ งบลงทุน

Slide 1

ศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ภูเก็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

Slide 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Slide 1

ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

Slide 1

ติดตามเร่งรัดงบประมาณ ปี 2561 งบลงทุน

Example Frame
หนังสือราชการ กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ภาพรวมงานตามขอบข่าย ของกลุ่ม
ภาพรวมงานตามยุทธศาสตร์ สพป.ขก.1
ภาพกิจกรรม

ติดตามเร่งรัดงบประมาณการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน

โดย:พัสดุ

ติดตามเร่งรัดงบประมาณการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ....
เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา08:22:48

ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม(Conference)

โดย:พัสดุ

ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท...
เมื่อ 30 มิถุนายน 2562 เวลา05:07:30

โครงการอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุ

โดย:สุนทรียา

โครงการอบรมการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุ เกี่...
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 เวลา02:24:14

ติดตามเร่งรัดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน

โดย:พัสดุ

คณะกรรมการออกติดตามเร่งรัดงบประมาณการใช้จ่ายเงินประ...
เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา06:04:39

โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

โดย:paewja

โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระท...
เมื่อ 05 มีนาคม 2561 เวลา09:02:43

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

โดย:การเงิน

 นายเสด็จ  ทะยะราช  รองผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต 1  เป็นปร...
เมื่อ 05 มีนาคม 2561 เวลา01:34:39

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

โดย:การเงิน

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 งบลง...
เมื่อ 05 มีนาคม 2561 เวลา01:35:36

ประชุมคณะทำงานโครงการติดตามผลการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕

โดย:การเงิน

 ณ ห้องประชุม จิตรา ศรีไสวอนุสรณ์ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ...
เมื่อ 05 มีนาคม 2561 เวลา01:35:49

ประชุมชี้แจงการจัดทำ e-GP

โดย:การเงิน

ประชุมชี้แจงการจัดทำ e-GP ร.ร.ในสังกัด...
เมื่อ 05 มีนาคม 2561 เวลา01:36:13

มอบรถตู้ ร.ร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

โดย:การเงิน

ผอ.สายัณห์ ผาน้อย มอบรถตู้ให้ ร.ร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร...
เมื่อ 05 มีนาคม 2561 เวลา01:35:59

อ่านข่าวทั้งหมด...
งบทดลอง
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
เมื่อ 16 ตุลาคม 2562 เวลา09:03:39 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
เมื่อ 11 ตุลาคม 2562 เวลา08:43:36 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
เมื่อ 19 กันยายน 2562 เวลา05:55:39 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
เมื่อ 13 สิงหาคม 2562 เวลา09:08:07 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา06:01:43 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
เมื่อ 17 มิถุนายน 2562 เวลา02:31:56 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา03:12:22 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
เมื่อ 03 เมษายน 2562 เวลา01:39:20 โดย:ภรภัทร

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เรื่อง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา00:44:30 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา04:24:47 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา08:25:08 โดย:การเงิน
เรื่อง: เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา05:51:26 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา04:14:04 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา04:12:15 โดย:การเงิน

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สรุปรายการ จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
เมื่อ 08 ตุลาคม 2562 เวลา04:33:19 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
เมื่อ 13 กันยายน 2562 เวลา08:36:48 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
เมื่อ 06 สิงหาคม 2562 เวลา07:54:10 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา07:47:56 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา04:25:46 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
เมื่อ 18 มิถุนายน 2562 เวลา22:14:38 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
เมื่อ 18 มิถุนายน 2562 เวลา22:14:54 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 18 มิถุนายน 2562 เวลา22:15:06 โดย:การเงิน

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง: ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 02 ตุลาคม 2562 เวลา01:19:57 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 02 ตุลาคม 2562 เวลา01:19:25 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 02 ตุลาคม 2562 เวลา01:18:48 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนส.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 02 ตุลาคม 2562 เวลา01:13:44 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายแอร์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 02 ตุลาคม 2562 เวลา01:13:27 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 02 ตุลาคม 2562 เวลา01:13:12 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถ ม6253ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 02 ตุลาคม 2562 เวลา01:12:55 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถ ม6253ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 02 ตุลาคม 2562 เวลา01:12:33 โดย:การเงิน

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
แนะนำสมาชิกในกลุ่มงาน
ขอแนะนำ:นายรังสฤษฎิ์ ธนะภูมิชัย โดย:สุนทรียา
สุนทรียา ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1ดูแล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ...

เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา02:54:00
ขอแนะนำ:นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 1.กำกัิบ ดู่แล ใิห้่คำปรึกษา   2.วิเคราะห์ ควบคุม อนุมัติงบประมาณ 3.ชี้แจง เร่งรัด ติดตาม งบประมาณ โรงเรียนในสังกัด   4.นิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม การจัดหาพัสดุ 5.ควบคุมงบประมาณ ...

เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา02:55:59
ขอแนะนำ:นางนิตยา ศุกระชาต โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางนิตยา ศุกระชาต ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  1.ใหิ้ค่ำปรึิกษาำ แนะำนำ ชี้แจง วิินิ่จฉัยั ตอบข้อหารือ 2.เบ่ิกจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุของโรงเรียน 3.เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ 4.เบิกจ่ายค่าจ้่างครูธุรการ 5.เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ...

เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา02:56:13
ขอแนะนำ:นางวิไล มั่งคั่ง โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางวิไล  มั่งคั่ง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏบัติหน้าที่  1.รับ - จ่ายเงินสดและเช็ค รายงานเงินคงเหลือประจำวัน    2.สรุปการนำเงินส่งคลังประจำวัน 3.ควบคุมและเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ 4. เบิกจ่ายเงินสาธารณูปโภค 5.เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการไปราชการของข้าราชการในสังกัด ...

เมื่อ 08 มิถุนายน 2562 เวลา10:45:47
ขอแนะนำ:นางจรรยา สำเริง โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางจรรยา  สำเริง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏืบัติหน้าที่  1. การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ 2. หนังสือรับรองภาษีบำนาญ 3. ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินค่าจ้่างชั่วคราวทุกโครงการ ...

เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา02:58:24
ขอแนะนำ:นางสาวปุณยนุช สิริแสนภูมิ โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวปุณยนุช  สิริแสนภูมิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน (ช่วยราชการ) ปฏิบัติหน้าที่  1.เงินประกันสัญญา 2.กบข. กสจ. 3.เบิกเงินค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร 4.หนังสือรับรองเงินบำนาญ 5.ธุรการกลุ่ม ...

เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา02:58:14
ขอแนะนำ:นางสาวภรภัทร แสนพลเมือง โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวภรภัทร  แสนพลเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ 1.งานบัญชี 2.จัดทำข้อมูลเงินเดือน และ หนังสือรับรองภาษี 3.รับ -จ่ายเงินประจำวันในระบบ GFMIS 4.ออกใบรับใบสำคัญเงินยืมราชการ ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 5.รับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS และ KTB Corporate Online 6.จัดทำงบทดลองประจำเดือน ...

เมื่อ 08 มิถุนายน 2562 เวลา10:45:27
ขอแนะนำ:นางสุนทรียา มหาโยธา โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสุนทรียา  มหาโยธา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  1.งานพัสดุ  2.จัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ทุกโครงการ  3.เบิกเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 4.ที่ราชพัสดุ 5.เบิกใบเสร็จรับเงิน ...

เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา02:58:51
ขอแนะนำ:นางธฤษวรรณ แสนธิ โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางธฤษวรรณ  แสนธิ  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  1.งานพัสดุ 2.เบิกจ่ายเงินปรับปรุงซ่อมแซม 3.เบิกจ่าย ครุภัณฑ์ สำนักงานและโรงเรียน 4.จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ...

เมื่อ 08 มิถุนายน 2562 เวลา10:46:06
ขอแนะนำ:นายเกรียงไกร อรุณชวนนท์ โดย:paewja
paewja ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายเกรียงไกร  อรุณชวนนท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ 1.วางฎีกาเบิกเงิน ในระบบ GFMIS และเก็บรักษาสมุดคู่มือวางฎีกา 2.ควบคุมงบประมาณและบันทึกรายการตามโปรกแกรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 3.จัดทะเบียนคุมเงินประจำงวด 4.ล้างพักครุภณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 5.เบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียนเรียนรวม ...

เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา02:57:48

อ่านข่าวทั้งหมด...
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 
Date & Time
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   24 คน

สถิติปีนี้:        297 คน

สถิติทั้งหมด: 6710 คน