กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   การจัดทำ e-GP
   คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
   ตรวจสอบเงินเดือน
   คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
   การนำฝากเงินประกันสัญญา
   การขอถอนเงินประกันสัญญา
   บำเหน็จ/บำนาญ
   แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
   การศึกษาบุตร
   ค่ารักษาพยาบาล
   ค่าเช่าบ้าน
   การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   ค่าใช้จ่ายไปราชการ
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปอง)
   แบบฟอร์มรื้อถอน
   แบบฟอร์ม e-bidding
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561
    เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
    รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1
    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
    ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
    ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
    การพัสดุ
    ใบนำส่งเงิน
    ใบสำคัญรับเงิน
    ใบมอบฉันทะ
    หลักฐานประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
จัดซื้อจัดจ้าง
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
     ประกาศผู้ชนะราคา จ้างกระเป๋าผ้าพร้อมพิมพ์ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเสียงห้องประชุม 72 ปีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...
     ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงซ่อมรถ

...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายแบลคดอป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
     ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างถ่ายเอกสาร

...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมิ.ย.62

...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์หน่วยศึกษานิเทศก์และห้องเพลิน

...
     ประกาศผู้ชนะราคา จ้างซ่อมไฟฟ้าและเปลี่ยนหลอดไฟ

...
     ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างทำป้ายไวนิล

...
     ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างทำป้ายไวนิล

...
     ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างทำป้ายไวนิล

...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟฟ้าและเปลี่ยนหลอดไฟ พัดลม หอประชุม 72ปี

...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้ายแสดงผลงานและจัดนิทรรศการ

...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

...
     ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเหล่านาดี

...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...
     ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...
     ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์กลุ่มอำนวยการ,กลุ่มส่งเสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
     ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงแอร์ห้องประชุมชั้น 3(ห้องประชุมดร.มังกร-ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์กลุ่มนโยบายและแผนงานฯ,กลุ่มอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง...
     แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...
     ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด...
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561...
     รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561...
     เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561...
     รายงานการออกตรวจกำกับติดตามงบลงทุน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

รายงานการออกตรวจกำกับติดตามงบลงทุน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1...
     รายงานการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน

รายงานการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน...
     รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1

รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1...
     รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562...
     สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562...
     สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561...
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561...
     สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562...
     สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561...
     แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ...
     แผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562...
     ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่พักผู้เข้าอบรมและอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือแก่นนคร

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่พักผู้เข้าอบรมและอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือแก่นนคร...
     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ2562 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ2562  รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู จำนวน ๙๕ ตู้ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถ นข2707 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถ นข2707 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถ ม.6253 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถ ม.6253 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบันทึกเสียงเพื่อทำสื่อ ITA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบันทึกเสียงเพื่อทำสื่อ ITA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มเอกสารจัดทำรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มเอกสารจัดทำรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
     ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์กลุ่มบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์กลุ่มบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
     ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 
Date & Time
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   22 คน

สถิติปีนี้:        266 คน

สถิติทั้งหมด: 6679 คน