กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   การจัดทำ e-GP
   คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
   ตรวจสอบเงินเดือน
   คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
   การนำฝากเงินประกันสัญญา
   การขอถอนเงินประกันสัญญา
   บำเหน็จ/บำนาญ
   แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
   การศึกษาบุตร
   ค่ารักษาพยาบาล
   ค่าเช่าบ้าน
   การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   ค่าใช้จ่ายไปราชการ
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปอง)
   แบบฟอร์มรื้อถอน
   แบบฟอร์ม e-bidding
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561
    เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
    รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1
    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
    ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
    ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
    การพัสดุ
    ใบนำส่งเงิน
    ใบสำคัญรับเงิน
    ใบมอบฉันทะ
    หลักฐานประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
 
งานบริหารงานบัญชี
1 เรื่อง:คู่มือระบบการเบิกจ่ายเงิน
โดย:ภรภัทรเมื่อ 22 มิถุนายน 2561 เวลา03:18:35
2 เรื่อง:คู่มือระบบรับนำส่ง
โดย:ภรภัทรเมื่อ 22 มิถุนายน 2561 เวลา03:03:30
3 เรื่อง:คู่มือระบบสินทรัพย์ถาวร
โดย:ภรภัทรเมื่อ 22 มิถุนายน 2561 เวลา02:53:54
4 เรื่อง:คู่มือระบบบัญชีแยกประเภท
โดย:ภรภัทรเมื่อ 22 มิถุนายน 2561 เวลา02:49:17
5 เรื่อง:แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีขอ
โดย:ภรภัทรเมื่อ 10 เมษายน 2561 เวลา01:17:34
6 เรื่อง:การตรวจสอบงบการเงินของสพฐ.สำหรับปีสิ้นสุดวันท
โดย:ภรภัทรเมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:56:59
7 เรื่อง:ขอปรับปรุงบัญชี
โดย:ภรภัทรเมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:56:36
8 เรื่อง:การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่
โดย:ภรภัทรเมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:57:28
9 เรื่อง:การตรวจสอบบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของส่วนรา
โดย:ภรภัทรเมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:57:56
10 เรื่อง:การสอบยันยอดเงินฝากคลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 3
โดย:ภรภัทรเมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา09:02:36

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 
Date & Time
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   24 คน

สถิติปีนี้:        297 คน

สถิติทั้งหมด: 6710 คน