กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   การจัดทำ e-GP
   คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
   ตรวจสอบเงินเดือน
   คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
   การนำฝากเงินประกันสัญญา
   การขอถอนเงินประกันสัญญา
   บำเหน็จ/บำนาญ
   แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
   การศึกษาบุตร
   ค่ารักษาพยาบาล
   ค่าเช่าบ้าน
   การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   ค่าใช้จ่ายไปราชการ
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปอง)
   แบบฟอร์มรื้อถอน
   แบบฟอร์ม e-bidding
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561
    เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
    รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1
    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
    ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
    ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
    การพัสดุ
    ใบนำส่งเงิน
    ใบสำคัญรับเงิน
    ใบมอบฉันทะ
    หลักฐานประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
รายงานงบทดลอง สพป.ขก.1
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2561
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 
Date & Time
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   20 คน

สถิติปีนี้:        264 คน

สถิติทั้งหมด: 6677 คน