กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
   แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้สาธารณูปโภค
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ปี
   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)ทีด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.0/ว 116 ลงวันที่ 12 มี.ค.62
   การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ที่ ศธ 04282/ว 309 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2

...
    ปฎิทินตรวจสอบภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562

...
    โครงการอบรมความโปร่งใสของหน่วยงาน

  โครงการอบรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส...
    อบรม ITA online

  การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท...
    การประชุมพัฒนาและเครืองมือประเมินเว็บไซด์

  การประชุมพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซด์ของเขตพื้นที่ และการสร้างเครื่องมือติ...
    กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงร่วมปฏิญญาการต่อต้านกา

12 มีนาคม 2561 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อม...
    บรรยากาศจรวจสอบภายโรงเรียนบ้านเหล่านางาม

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการออกตรวจแผน งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561  รร....
    บรรยากาศตรวจงานโรงเรียนบ้านนาล้อม

หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้ออกตรวจงานการเงิน บัญชี พัสดุและแผนประจำปี 2561 รร.บ้านนาล้อม ;วันที่ 9 ...
    บรรยากาศตรวจโรงเรียนบ้านโจดใหญ่

ตสน. ดำเนินการออกจตรวจ งานการเงิน บัญชี พัสดุ แผนประจำปี ณ โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ วันที่ 8 มีนาค...
    ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติง

การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบ...
    บรรยากาศตรวจสอบภายในโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9:00 น. กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก...
    เช้าวันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 เยี่ยมตรวจโรงเรี

ภาคเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ออกตรวจให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเ...
    ศาลปกครองขอนแก่นพบผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขอนแก

โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับศาลปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและการ...
    ผู้อำนวยการได้มอบนโยบายประชุมเชิงปฏิบัติการพั

   นายภูมิภัทร เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ไ...
    ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพัน

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 ก.พ. ที่ ห้องประชุม 72 ปี ดร.ประภา   ภักดิ์โพธิ์ สำนักงานเขตพื้น...
    บรรยากาศการตรวจสอบภายในสถานศึกษา

  กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1  ดำเนินการตรวจสอบสถานศึกษา...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      26 คน

สถิติเดือนนี้:   541 คน

สถิติปีนี้:        6046 คน

สถิติทั้งหมด: 19042 คน

   
 เศรษฐกิจพอเพียง    Tel. 065-9999999