กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
   แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้สาธารณูปโภค
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ปี
   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)ทีด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.0/ว 116 ลงวันที่ 12 มี.ค.62
   การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ที่ ศธ 04282/ว 309 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์


เมื่อ [2018-02-11 03:43:25]
     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 ก.พ. ที่ ห้องประชุม 72 ปี ดร.ประภา   ภักดิ์โพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายเสด็จ   ทะยะราช รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 นางสมคิด  เมืองสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายภานุวัฒน์   สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฒ่าพัฒนาศึกษา นายชูไทย  วงศ์บุญมี นักข่าว -นักหนังสือพิมพ์ และนักจัดรายการ เป็นวิทยากร ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน
     นายเสด็จ   ทะยะราช รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (สพป.ขอนแก่น เขต 1) กล่าวว่า ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ผลงาน นวัตกรรม ผลสำเร็จของสำนักงาน สถานศึกษา ครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และเว็บไซต์กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้ ถ่ายทอดใน 2 วันนี้ ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
   นางสมคิด กล่าวอีกว่า งานประชาสัมพันธ์มีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ผลงาน นวัตกรรม ผลสำเร็จ ของสำนักงาน สถานศึกษา ครู และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1สู่สาธารณชน ซึ่งวิธีการที่สำคัญวิธีหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ครอบคลุมครบถ้วน และบรรลุวัตถุประสงค์ คือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นช่องทางที่ให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน ผลสำเร็จ นวัตกรรม ภาพกิจกรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนต่อไป
    นายภานุวัฒน์ สิงห์สาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเฒ่าพัฒนาศึกษา ได้อบรมความรู้การทำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา และกลุ่มงานต่างๆ  และนายชูไทย วงศ์บุญมี นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ และนักจัดการ อบรมวิธีการเขียนข่าว พร้อมปฏิบัติจริง
     
1).
ดูขนาดภาพจริง
2).
ดูขนาดภาพจริง
3).
ดูขนาดภาพจริง
4).
ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   14 คน

สถิติปีนี้:        196 คน

สถิติทั้งหมด: 4738 คน

   
 เศรษฐกิจพอเพียง    Tel. 065-9999999