กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
   แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้สาธารณูปโภค
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ปี
   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)ทีด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.0/ว 116 ลงวันที่ 12 มี.ค.62
   การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ที่ ศธ 04282/ว 309 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
 
งานตรวจสอบภายใน
1 เรื่อง:อบรม ITA online
โดย:bemlerเมื่อ 10 เมษายน 2561 เวลา00:58:17
2 เรื่อง:แนวทางการซื้อหนังสือเรียน ปี 2561
โดย:bemlerเมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา05:48:37
3 เรื่อง:บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดย:bemlerเมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา05:16:42
4 เรื่อง:คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
โดย:bemlerเมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา05:14:13
5 เรื่อง:ภาพบรรยากาศออกตรวจโรงเรียน
โดย:bemlerเมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา05:10:55
6 เรื่อง:กฏบัตร
โดย:bemlerเมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา05:06:19
7 เรื่อง:การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปี 2561
โดย:bemlerเมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา02:20:47
8 เรื่อง:แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561
โดย:bemlerเมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา02:08:20

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      26 คน

สถิติเดือนนี้:   541 คน

สถิติปีนี้:        6046 คน

สถิติทั้งหมด: 19042 คน

   
 เศรษฐกิจพอเพียง    Tel. 065-9999999