กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
   แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้สาธารณูปโภค
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ปี
   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
New Ribbon
Slide 1

ศาลปกครองขอนแก่น ให้ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองด้านบุคคลากร

Slide 1

ตรวจสถานศึกษา

Slide 1

Example Frame
หนังสือราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ภาพรวมงานตามขอบข่าย ของกลุ่ม
ภาพรวมงานตามยุทธศาสตร์ สพป.ขก.1
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมความโปร่งใสของหน่วยงาน

โดย:bemler

  โครงการอบรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่...
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา00:45:38

อบรม ITA online

โดย:bemler

  การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส...
เมื่อ 10 เมษายน 2561 เวลา00:42:08

การประชุมพัฒนาและเครืองมือประเมินเว็บไซด์

โดย:bemler

  การประชุมพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซด์ของ...
เมื่อ 10 เมษายน 2561 เวลา00:38:46

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงร่วมปฏิญญาการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

โดย:bemler

12 มีนาคม 2561 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ก...
เมื่อ 15 มีนาคม 2561 เวลา06:23:18

บรรยากาศจรวจสอบภายโรงเรียนบ้านเหล่านางาม

โดย:bemler

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการออกตรวจแผน งานการเงิน บั...
เมื่อ 13 มีนาคม 2561 เวลา09:48:49

บรรยากาศตรวจงานโรงเรียนบ้านนาล้อม

โดย:bemler

หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้ออกตรวจงานการเงิน บัญชี พัสดุแ...
เมื่อ 09 มีนาคม 2561 เวลา06:33:38

บรรยากาศตรวจโรงเรียนบ้านโจดใหญ่

โดย:bemler

ตสน. ดำเนินการออกจตรวจ งานการเงิน บัญชี พัสดุ แผนประจำป...
เมื่อ 09 มีนาคม 2561 เวลา00:10:45

ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โดย:bemler

การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแ...
เมื่อ 02 มีนาคม 2561 เวลา05:18:25

บรรยากาศตรวจสอบภายในโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

โดย:bemler

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9:00 น. กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงา...
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา06:57:35

เช้าวันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 เยี่ยมตรวจโรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง

โดย:bemler

ภาคเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มตรวจสอบภายใ...
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา23:24:59

ศาลปกครองขอนแก่นพบผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

โดย:bemler

โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับศาลปกครอ...
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา23:18:10

ผู้อำนวยการได้มอบนโยบายประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาชน

โดย:bemler

   นายภูมิภัทร เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น...
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา03:38:35

อ่านข่าวทั้งหมด...
แนะนำสมาชิกในกลุ่มงาน
ขอแนะนำ:นางวิไลวรรณ รักสนิท โดย:audit
audit ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางวิไลวรรณ  รักสนิท นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 08 5004 5884 ...

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา08:41:17
ขอแนะนำ:นางวนิดา จันทคุปต์ โดย:audit
audit ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางวนิดา จันทคุปต์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 062-1974626 ...

เมื่อ 10 เมษายน 2561 เวลา00:35:10

อ่านข่าวทั้งหมด...
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 
Date & Time
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   22 คน

สถิติปีนี้:        140 คน

สถิติทั้งหมด: 4320 คน

   
 เศรษฐกิจพอเพียง    Tel. 065-9999999