กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
   แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้สาธารณูปโภค
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ปี
   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)ทีด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.0/ว 116 ลงวันที่ 12 มี.ค.62
   การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ที่ ศธ 04282/ว 309 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
 

ผู้อำนวยการได้มอบนโยบายประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาชน


เมื่อ [2018-02-11 03:38:35]
   นายภูมิภัทร เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มอบนโยบาย แนวทาง  ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประชาสัมธ์การเคลื่อนไหว การดำเนินงาน กิจกรรม ผลงาน นวัตกรรม โรงเรียนหรือกลุ่มงานภายในเขตฯ  ทางเว็บไซด์ เอกสาร วารสาร ฯลฯ  เนื่องจากยุคปัจจุบันนี้  ผู้ที่ได้โอกาสที่ดี คือผู้ที่มีข้อมูล เข้าถึงข้อมูลได้มากที่สุด  
 และผู้อำนวยการฯ สามารถเลือกสถานศึกษาที่จะออกนิเทศน์ได้โดยเข้าไปดูกิจกรรม ผลงานโดยเข้าดูเว็บไซด์ ส่วนกลุ่มงานต่างๆ ในเขตนั้น สามารถลงการดำเนินงาน ในเว็ปไซด์ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบ โดยไม่ต้องมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นการบริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โดยกล่าวไว้ว่า เว็ปไซด์ให้มีชีวิต คือมีการเคลื่อนไหวตามกิจกรรมงาน ผลงาน นวตกรรมที่ทำเป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์  ผู้เข้าชมเว็ปไซด์ เข้าชมได้ความรู้ กว้างไกล ได้ข้อมูลตามที่ประสงค์
1).
ดูขนาดภาพจริง
2).
ดูขนาดภาพจริง
3).
ดูขนาดภาพจริง
4).
ดูขนาดภาพจริง
5).
ดูขนาดภาพจริง
6).
ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   14 คน

สถิติปีนี้:        196 คน

สถิติทั้งหมด: 4738 คน

   
 เศรษฐกิจพอเพียง    Tel. 065-9999999