กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   -การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่โดยใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร
   -ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community)
   คู่มือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 
ลิ้งแนะนำ
   สพป.ขอนแก่น เขต 1
   กลุ่มงานอำนวยการ
   กลุ่มงานบริหารบุคคล
   กลุ่มงานนโยบายและแผน
   กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
   กลุ่มงานไอซีที
Breaking News
  Latest News
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 

ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร


เมื่อ [2018-07-02 13:38:38]
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ นางภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาครู โดยผู้ออกตรวจเยี่ยมประกอบด้วย นางจิดาภา บุญโนนแต้ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าเยี่ยม 4 หน่วยพัฒนาครู ประกอบด้วย หน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูตามกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมอบรม 128 คน, หน่วยพัฒนาครูบริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการของเกม สำหรับครูประถมศึกษา มีผู้เข้าร่วมอบรม 137 คน ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน จังหวัดขอนแก่น,หน่วยพัฒนาครู บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จำกัด หลักสูตรเทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาไทยแบบ active learning : เพิ่มพูนทักษะการอ่าน การคิดและการเขียน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 145 คน ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น และหน่วยพัฒนาครู บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จำกัด หลักสูตรการพัฒนาการอ่าน และเขียน 4 เดือน อ่านออกเขียนได้โดยใช้กิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก มีผู้เข้าร่วมอบรม 150 คน ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจ มีความสุขในการอบรม และหน่วยพัฒนาที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
1).
ดูขนาดภาพจริง
2).
ดูขนาดภาพจริง
3).
ดูขนาดภาพจริง
4).
ดูขนาดภาพจริง
5).
ดูขนาดภาพจริง
6).
ดูขนาดภาพจริง
7).
ดูขนาดภาพจริง
8).
ดูขนาดภาพจริง
9).
ดูขนาดภาพจริง
10).
ดูขนาดภาพจริง
11).
ดูขนาดภาพจริง
12).
ดูขนาดภาพจริง
13).
ดูขนาดภาพจริง
14).
ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      44 คน

สถิติเดือนนี้:   460 คน

สถิติปีนี้:        2515 คน

สถิติทั้งหมด: 30494 คน

   
 拍摄的照片的照片。    电话。065-9999999