กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   Knowledge 001
   knowledge 002
   Knowledge 003
   เอกสารอบรมเรื่องaaa
   Knowledge 004
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
New Ribbon
Slide 1

กิจกรรม bike for dad

Slide 1

กิจกรรม 5 ธันวาคม 2558 ภาคค่ำ

Slide 1

กิจกรรม bike for dad

Slide 1

ร่วมกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ภาคเช้า

Slide 1

กิจกรรม bike for dad

Slide 1

กิจกรรม bike for dad

Slide 1

กลุ่มอำนวยการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และถ่ายภาพเพื่อจัดทำบอร์ดร่วมกัน

Slide 1

ร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวคม 2558 ภาคเช้า

Slide 1

กิจกรรม bike for dad

Example Frame
หนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ภาพกิจกรรม

โดย:bemler

กลุ่มอำนวยการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมรับการประเ...
เมื่อ 18 มกราคม 2559 เวลา08:08:20

กิจกรรม bike for dad

โดย:ojo

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ bike for dad วัน...
เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา07:15:31

ศึกษาดูงาน

โดย:ojo

กลุ่มอำนวยการ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง...
เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา07:11:33

โดย:ojo

กลุ่มอำนวยการ ร่วมส่ง นางกาญจนา  เพ็งศรี  เนื่องในโอ...
เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา06:03:09

โดย:ojo

กลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุ...
เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา05:51:06

อ่านข่าวทั้งหมด...
แนะนำสมาชิกในกลุ่มงาน
ขอแนะนำ:นายรังสฤษฏิ์ ธนะภูมิชัย โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายรังสฤษฏิ์  ธนะภูมิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กำกับดูแล กลุ่มอำนวยการ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:45:55
ขอแนะนำ:นางพัณณ์ชิตา เดชอนันตพงศ์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางพัณณ์ชิตา  เดชอนันตพงศ์  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
ขอแนะนำ:นางชโลทร กองพันธ์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางชโลทร  กองพันธ์  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและหัวหน้างานอาคารสถานที่ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ขอแนะนำ:นางสุจิตร์ ไชยโก โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสุจิตร์  ไชยโก  ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ นักประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน  การจัดทำเสียงตามสายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ ...

เมื่อ 18 มกราคม 2559 เวลา07:14:29
ขอแนะนำ:นางจันทร์ฉาย อรรถสาร โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางจันทร์ฉาย  อรรถสาร  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ขอแนะนำ:นางนฤมล น้อยวัน โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางนฤมล  น้อยวัน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ สารบรรณกลาง สพป.ขก.1 งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ  งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...

เมื่อ 18 มกราคม 2559 เวลา07:14:58
ขอแนะนำ:นางสาวสุภาพร ตันเฮียง โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวสุภาพร  ตันเฮียง  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ช่วยราชการ) ปฏิบัติงานในหน้าที่ งานเลขานุการผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 1 งานช่วยอำนวยการ และงานการประสานงาน
 
...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:24:41
ขอแนะนำ:นางสาวณัชฐสวรรค์ ศิริรุ่งโรจ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวณัชฐสวรรค์  ศิริรุ่งโรจ  ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ  (ช่วยราชการ) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์   งานเลขานุการผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 1 ...

เมื่อ 18 มกราคม 2559 เวลา07:44:47
ขอแนะนำ:นายลือชัย ไชยวรรณ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายลือชัย  ไชยวรรณ  ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  ปฏิบัติหน้าที่ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ และงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:29:43
ขอแนะนำ:นายบุญเลิศ ไพราม โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายบุญเลิศ  ไพราม ตำแหน่ง ช่างไม้ ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:27:57
ขอแนะนำ:นายจิตรกร ศิริคำกร โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายจิตรกร  ศิริคำกร ตำแหน่ง ช่างสี ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:30:08
ขอแนะนำ:นายมิตร ทองยศ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายมิตร  ทองยศ  ตำแหน่ง ช่างปูน ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และงานอืื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

เมื่อ 18 มกราคม 2559 เวลา07:41:24

อ่านข่าวทั้งหมด...
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
Exchange

 
ราคาน้ำมันวันนี้

 
Date & Time
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   18 คน

สถิติปีนี้:        18 คน

สถิติทั้งหมด: 6534 คน