กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   Knowledge 001
   knowledge 002
   Knowledge 003
   เอกสารอบรมเรื่องaaa
   Knowledge 004
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
New Ribbon
Slide 1

กลุ่มอำนวยการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และถ่ายภาพเพื่อจัดทำบอร์ดร่วมกัน

Slide 1

ศึกษาดูงานที่ สพป.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561

Slide 1

กิจกรรม bike for dad

Slide 1

กิจกรรม bike for dad

Slide 1

กิจกรรม bike for dad

Slide 1

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครืือข่ายประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 10-11 ก.พ.2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

Slide 1

กิจกรรม Big Cleaning 9 มีนาคม 2561

Slide 1

กิจกรรมเคารพธงชาติ

Slide 1

เข้าแถวเคารพธงชาติ 12 มีนาคม 2561

Slide 1

กิจกรรม bike for dad

Example Frame
หนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ภาพรวมงานตามขอบข่าย ของกลุ่มอำนวยการ
ภาพรวมงานตามยุทธศาสตร์ สพป.ขก.1
ภาพกิจกรรม

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

โดย:ชโลทร

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายสด็จ ทะยะราช รองผู้อำนวยการสำนักงา...
เมื่อ 22 มีนาคม 2561 เวลา08:07:38

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

โดย:ชโลทร

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายเสด็จ ทะยะราช รองผู้อำนวยการสำนักง...
เมื่อ 22 มีนาคม 2561 เวลา08:02:06

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

โดย:ชโลทร

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายเสด็จ ทะยะราช รองผู้อำนวยการสำนักง...
เมื่อ 22 มีนาคม 2561 เวลา07:59:38

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

โดย:ชโลทร

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผอ.สมคิด เมืองสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนว...
เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา08:48:27

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

โดย:ชโลทร

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผอ.สมคิดเมืองสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนว...
เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา08:44:20

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

โดย:ชโลทร

วันที่ 20 มีนาคม 2560 ผอ.สมคิด เมืองสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนว...
เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา08:42:46

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

โดย:ชโลทร

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ผอ.สมคิด เมืองสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนว...
เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา08:41:08

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

โดย:ชโลทร

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ผอ.สมคิด เมืองสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนว...
เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา08:41:32

กิจกรรมเคารพธงชาติ

โดย:ชโลทร

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 นายรังสฤษฎิ์ ธนะภูมิชัย รองผู้อ...
เมื่อ 19 มีนาคม 2561 เวลา21:57:50

การพัฒนาครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

โดย:ชโลทร

วันที่ 17 มีนาคม 2561 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนัก...
เมื่อ 17 มีนาคม 2561 เวลา09:51:26

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

โดย:ชโลทร

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ผอ.สมคิด เมืองสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนว...
เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา08:33:15

ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน

โดย:ชโลทร

เป็นคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด...
เมื่อ 16 มีนาคม 2561 เวลา15:07:00

อ่านข่าวทั้งหมด...
แนะนำสมาชิกในกลุ่มงาน
ขอแนะนำ:นายเสด็จ ทะยะราช โดย:ชโลทร
ชโลทร ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายเสด็จ ทะยะราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กลุ่มอำนวยการ...

เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา08:29:16
ขอแนะนำ:นางสมคิด เมืองสอน โดย:ชโลทร
ชโลทร ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสมคิด  เมืองสอน  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
ขอแนะนำ:นางชโลทร กองพันธ์ โดย:ชโลทร
ชโลทร ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางชโลทร  กองพันธ์  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและหัวหน้างานอาคารสถานที่ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ขอแนะนำ:นางพัณณ์ชิตา เดชอนันตพงศ์ โดย:ชโลทร
ชโลทร ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดูแลงานยานพาหนะ
2. งานควบคุมภายใน
3.งานประชุมผู้บริหารการศึกษา ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมประธานกลุ่ม
   ประชุมอื่น ๆ ในสำนักงานเขต
4. ควบคุมบัญชีลงเวลา
5. ควบคุมวันลา โทร.087-4341809
...

เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา07:25:57
ขอแนะนำ:นางนฤมล น้อยวัน โดย:ชโลทร
ชโลทร ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางนฤมล  น้อยวัน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ สารบรรณกลาง สพป.ขก.1 งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ  งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โทร.087-7703311...

เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา07:32:00
ขอแนะนำ:นางจันทร์ฉาย อรรถสาร โดย:ชโลทร
ชโลทร ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางจันทร์ฉาย  อรรถสาร  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ขอแนะนำ:นางสุจิตร์ ไชยโก โดย:ชโลทร
ชโลทร ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสุจิตร์  ไชยโก  ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในหน้าที่ นักประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน  การจัดทำเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ โทร.089-8617816...

เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา08:29:41
ขอแนะนำ:นางสาวสุวิมล ขุลีทรัพย์ โดย:ชโลทร
ชโลทร ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวสุวิมล ขุลีทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน โทร.095-6207949...

เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา08:29:05
ขอแนะนำ:นายบุญเลิศ ไพราม โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายบุญเลิศ  ไพราม ตำแหน่ง ช่างไม้ ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

เมื่อ 03 มีนาคม 2561 เวลา03:29:47
ขอแนะนำ:นายจิตรกร ศิริคำกร โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายจิตรกร  ศิริคำกร ตำแหน่ง ช่างสี ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

เมื่อ 03 มีนาคม 2561 เวลา03:30:00
ขอแนะนำ:นายมิตร ทองยศ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายมิตร  ทองยศ  ตำแหน่ง ช่างปูน ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และงานอืื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

เมื่อ 03 มีนาคม 2561 เวลา03:30:15
ขอแนะนำ:นายแสวง ประทุมวัน โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายแสวง  ประทุมวัน  ตำแหน่ง ช่างปูน ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

เมื่อ 03 มีนาคม 2561 เวลา03:30:34
ขอแนะนำ:นางสาวทัศนีย์ เซ็นหอม โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวทัศนีย์  เซ็นหอม  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ...

เมื่อ 16 มีนาคม 2561 เวลา15:53:11
ขอแนะนำ:นายปฏิพัฒน์ ศรีแก้ว โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายปฏิพัฒน์  ศรีแก้ว  ตำแหน่ง พนักงานพิมพ๋ดีด ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม...

เมื่อ 03 มีนาคม 2561 เวลา03:31:06
ขอแนะนำ:นายนพดล กองไชยสงค์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายนพดล  กองไชยสงค์ ตำแหน่ง ช่างสี ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

เมื่อ 03 มีนาคม 2561 เวลา03:31:21
ขอแนะนำ:นายสิรพงศ์ ลัทธิวรรณ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายสิรพงศ์  ลัทธวรรณ  พนักงานธุรการ 4 ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ...

เมื่อ 03 มีนาคม 2561 เวลา03:31:37
ขอแนะนำ:นายชัยยา น้อยเล็ก โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายชัยยา  น้อยเล็ก  ตำแหน่งช่างปูน 4 ปฏิบัติหน้าที่ งานยานพาะหนะ อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

เมื่อ 03 มีนาคม 2561 เวลา03:31:53
ขอแนะนำ:นางมยุรีย์ เทือกเถาว์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางมยุรีย์  เทือกเถาว์  ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด  ปฏิบัติหน้าที่ งานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  งานอาคารสถานที่ และงานอื่น  ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

เมื่อ 03 มีนาคม 2561 เวลา03:32:06
ขอแนะนำ:นายพระนม นามวิชัย โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายพระนม  นามวิชัย ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

เมื่อ 03 มีนาคม 2561 เวลา03:32:26
ขอแนะนำ:นายกฤษฏี สิงห์กลาง โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายกฤษฏี  สิงห์กลาง  ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

เมื่อ 03 มีนาคม 2561 เวลา03:32:47
ขอแนะนำ:นางบุญโฮม พนามวัง โดย:ชโลทร
ชโลทร ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางบุญโฮม  พนามวัง  ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่ งานอาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา08:28:03
ขอแนะนำ:นางสาวพันปี สมทอง โดย:ชโลทร
ชโลทร ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวพันปี  สมทอง  ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่ งานอาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา08:28:39
ขอแนะนำ:นายปิยวัฒน์ ติวเฮือง โดย:ชโลทร
ชโลทร ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่ สวนหย่อมหน้าอคาร 1 อาคารศึกษานิเทศ น้ำตก โทร.085-0135346...

เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา08:28:55
ขอแนะนำ:นางสาวจุฑารัตน์ ภูต้องใจ โดย:ชโลทร
ชโลทร ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวจุฑารัตน์ ภูต้องใจ  ตำแหน่่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โทร 088-5614488...

เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา08:28:48

อ่านข่าวทั้งหมด...
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
Exchange

 
ราคาน้ำมันวันนี้

 
Date & Time
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   22 คน

สถิติปีนี้:        81 คน

สถิติทั้งหมด: 6597 คน