กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
   แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้สาธารณูปโภค
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ปี
   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)ทีด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.0/ว 116 ลงวันที่ 12 มี.ค.62
   การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ที่ ศธ 04282/ว 309 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
New Ribbon
Example Frame
หนังสือราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ภาพรวมงานตามขอบข่าย ของกลุ่ม
ภาพรวมงานตามยุทธศาสตร์ สพป.ขก.1
ภาพกิจกรรม

การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

โดย:bemler

...
เมื่อ 19 ธันวาคม 2562 เวลา03:58:58

ปฎิทินตรวจสอบภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562

โดย:bemler

...
เมื่อ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา06:58:53

โครงการอบรมความโปร่งใสของหน่วยงาน

โดย:bemler

  โครงการอบรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่...
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา00:45:38

อบรม ITA online

โดย:bemler

  การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส...
เมื่อ 10 เมษายน 2561 เวลา00:42:08

การประชุมพัฒนาและเครืองมือประเมินเว็บไซด์

โดย:bemler

  การประชุมพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซด์ของ...
เมื่อ 10 เมษายน 2561 เวลา00:38:46

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงร่วมปฏิญญาการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

โดย:bemler

12 มีนาคม 2561 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ก...
เมื่อ 15 มีนาคม 2561 เวลา06:23:18

บรรยากาศจรวจสอบภายโรงเรียนบ้านเหล่านางาม

โดย:bemler

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการออกตรวจแผน งานการเงิน บั...
เมื่อ 13 มีนาคม 2561 เวลา09:48:49

บรรยากาศตรวจงานโรงเรียนบ้านนาล้อม

โดย:bemler

หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้ออกตรวจงานการเงิน บัญชี พัสดุแ...
เมื่อ 09 มีนาคม 2561 เวลา06:33:38

บรรยากาศตรวจโรงเรียนบ้านโจดใหญ่

โดย:bemler

ตสน. ดำเนินการออกจตรวจ งานการเงิน บัญชี พัสดุ แผนประจำป...
เมื่อ 09 มีนาคม 2561 เวลา00:10:45

ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โดย:bemler

การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแ...
เมื่อ 02 มีนาคม 2561 เวลา05:18:25

บรรยากาศตรวจสอบภายในโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

โดย:bemler

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9:00 น. กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงา...
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา06:57:35

เช้าวันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 เยี่ยมตรวจโรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง

โดย:bemler

ภาคเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มตรวจสอบภายใ...
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา23:24:59

อ่านข่าวทั้งหมด...
แนะนำสมาชิกในกลุ่มงาน

อ่านข่าวทั้งหมด...
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      42 คน

สถิติเดือนนี้:   115 คน

สถิติปีนี้:        1258 คน

สถิติทั้งหมด: 23821 คน

   
 เศรษฐกิจพอเพียง    Tel. 065-9999999