กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   Knowledge 001
   knowledge 002
   Knowledge 003
   Knowledge 004
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
New Ribbon
Slide 1

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 1 ยินดีต้อนรับ

Slide 1

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 1 ยินดีต้อนรับ

Slide 1

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 1 ยินดีต้อนรับ

Example Frame
หนังสือราชการ กลุ่มนโยบายและแผน
ภาพกิจกรรม

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ 2559

โดย:JOD

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบป...
เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา09:41:50

ประชุมผู้ตรวจราชการ

โดย:JOD

ประชุมรับนฟังนโยบายจากผู้ตรวจราชการ ณ กศน.จังหวัดขอนแ...
เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา06:39:58

ประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

โดย:๋JOD

ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การประถมศึกษาข...
เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา09:39:44

อ่านข่าวทั้งหมด...
Download เอกสาร คู่มือ สื่อ ซอฟแวร์ และอื่นๆ
    การจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
รวมทั้งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 1.กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ
2.เกณฑ์และรายการครุภัณฑ์
3. แบบอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่จำแนกตาม ระยะเวลา พื้นที่ และเงื่อนไขที่กำหนด
4.แบบขอจัดตั้งรายการครุภัณฑ์
5.แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประ.
ไฟล์แนบ
    แผนปฏิบัติการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปี2560
1. Folder โครงการงบบริหารงาน 24 เมย 60
2. Folder โครงการงบพัฒนาคุณภาพ 30 มีค 60
3. ปก docx
4. คำนำ สารบัญ แผนปฏิบัติการ docx
5. ส่วนที่ 1 บทนำ docx
6. ส่วนที่ 2 ทิศทาง docx
7. สรุปงบประจำ xls
8. สรุปงบ 60 23 มีนาคม 2560 งบบริหาร docx
9. สรุปงบ 60 23 มีนาคม 2560 งบพัฒนาคุณภาพ docx
.
ไฟล์แนบ
    แผนปฏิบัติการสพป.ขอนแก่น เขต 1 ปี2559
ปกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559.jpg 454.8 KB
1.คำนำ สารบัญ แผนปฏิบัติการ.doc 84 KB
2.ส่วนที่ 1 แผน 59.doc 1.26 MB
3.ส่วนที่ 2 แผน 59.doc 68 KB
4.ปฏิญญาท่าเสด็จ.doc 40 KB
5.ความเชื่อมโยงของจุดเน้นด้านผู้เรียนกับนโยบาย.pdf 75.72 KB
6.ความเชื่อมโยงของจุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษากับนโย.pdf 58.4 KB
7.ความเชื่อมโยงของจุดเน้นด้านการบริหารจัดการกับนโยบาย.pd.
ไฟล์แนบ
 
จำนวนรายการทั้งหมด 6 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
แนะนำสมาชิกในกลุ่มงาน
ขอแนะนำ:นายวิเศษ พลอาจทัน โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โทร. 09 3470 5608  

มีหน้าที่ กำกับ ติดตาม ดูแล กลุ่มนโยบายแผน
...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา09:21:00
ขอแนะนำ:นางเจรจา ประจันตะเสน โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
โทร. 08 9862 5368
  
มีหน้าที่ กำกับ ติตาม ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน
...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา04:40:35
ขอแนะนำ:นางสุมัทนา แก้วจินดา โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
โทร. 08 1546 1472  
ขอแนะนำ:นางสารภี ประจันตะเสน โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทร. 08 3667 9168
งานที่รับผิดชอบ  
1. งบลงทุน 
2. งบไฟฟ้า  
3. งบประสบอุบัติภัย 
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา03:47:12
ขอแนะนำ:นางจรวยพร หาดสมบัติ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
โทร. 08 4603 9268  
งานที่รับผิชอบ  
1.งานติดตามกลยุทธ์ สพฐ.  
2.การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
3.การรายงานระบบ e-mes 
4.งานธุรการ
5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา04:40:14
ขอแนะนำ:นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
โทร. 08 5014 5912
งานที่รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าโครงการ
    ตามแผนปฏิบัติการ
2. ติดตามและรายงานความก้าวหน้า
    ตามแผนปฏิบัติการ/
เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา03:48:01
ขอแนะนำ:นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
โทร. 08 1769 3691  
งานที่รับผิดชอบ 
1. งบบุคลากร 
2. งบดำเนินงาน
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบโรงเรียนขนาดเล็ก  
5. ของบประมาณจากท้องถิ่น
6. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระบบ ARS
7. งานอื่นๆ ที่ได้...
เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา04:39:50
ขอแนะนำ:นางจิตตา แสนเกษม โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทร. 08 1549 6723 
งานที่รับผิดชอบ 
1. ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย./10 พ.ย./ 31 มี.ค.
2. ข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC
3. ข้อมูลที่ดินอาคารและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
...
เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 เวลา04:40:05

อ่านข่าวทั้งหมด...
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
Exchange

 
ราคาน้ำมันวันนี้

 
Date & Time
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   18 คน

สถิติปีนี้:        18 คน

สถิติทั้งหมด: 6106 คน