กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 
 
 
 
 
....โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน. ....
ระบบจัดการ
เข้าสู่ระบบ จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ข้อมูลหลัก
 • ผู้รับผิดชอบ
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๕๗-๒๕๕๘
 • ทีมคุณภาพ
 • กลยุทธ์ยกระดับ O-NET
 • ปฏิญญาช่องเม็ก ๒๕๕๗
 • ผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๖
 
หน่วยงานหลัก
 
ลิ้งแนะนำ
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) : สทศ
 • สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : สมศ.
 
 
 

เตรียมสอบ O-net ครั้งที่ 15


เมื่อ [08 มกราคม 2558 เวลา04:31:51]
วันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 08.20 น. กิจกรรมหน้าเสาธง นายสมเกียรติ รามทัศน์ ครูชำนาญการพิเศษ และ ผอ.วรศิลป์  นิลเขต ได้ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการเตรียมสอบ O-net ของนักเรียนชั้น ป.6 เวลา 09.15 น. ผอ.ร.ร.เยี่ยมและสังเกตการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน ชั้น ป.6 ซึ่งคุณครูพรรณี  เหมนิธิ เป็นครูผู้สอนประจำกลุุ่มสาระฯ  จากนั้นเวลา 09.45 น.นายเชษฐพงษ์  สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์  จาก สพป.ขอนแก่น เขต 1 นิเทศการเรียนการสอนชั้น ป.6

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่

 
 
 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
264 ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมืองขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร043-246663-5 Fax.043236530