กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 
 
 
 
 
....โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน. ....
ระบบจัดการ
เข้าสู่ระบบ จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ข้อมูลหลัก
 • ผู้รับผิดชอบ
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๕๗-๒๕๕๘
 • ทีมคุณภาพ
 • กลยุทธ์ยกระดับ O-NET
 • ปฏิญญาช่องเม็ก ๒๕๕๗
 • ผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๖
 
หน่วยงานหลัก
 
ลิ้งแนะนำ
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) : สทศ
 • สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : สมศ.
 
 
 

เตรียมสอบ O-net ครั้งที่ 14


เมื่อ [07 มกราคม 2558 เวลา07:22:32]
วันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 08.20 น. กิจกรรมหน้าเสาธง คุณครูอิสระ  ถาวรพรหม  ครูฝ่ายวิชาการโรงเรียน พร้อมทั้ง ผอ.วรศิลป์  นิลเขต พบคณะครู นักเรียนเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการสอบ O-net ของนักเรียนชั้น ป.6 และการสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 เวลา 09.45 น. ประชุมคณะครูและบุคลากรในสังกัดโดยเน้นเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เวลา 10.30 น. นายประมวล เจริญสุข กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ และผู้ใหญ่บ้าน บ้านสาวะถี หมู่ที่ 6 ได้เยี่ยมโรงเรียนพร้อมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ O-net เพื่อประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่

 
 
 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
264 ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมืองขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร043-246663-5 Fax.043236530