กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
 
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    รายงานการกากับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 2563
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    ขั้นตอนการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
    รายงานผลการดำเนินประจำปี2564
    แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565
 
ลิ้งแนะนำ
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
 

รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


เมื่อ [2022-06-29 15:57:34]
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ดร.อารยันต์  แสงนิกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนก่น เขต 1 มอบหมายให้ ดร.กมลวรรณ  ทิพยเนตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วย นางสุมัทนา  แก้วจินดา  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  นางสุดสงวน  กลางการ  สึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวกชพร  จันทนามศรี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิศษ  ร่วมรับการตรวจ ติดตาม ตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย จากท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร พร้อมด้วย นายเพ็ชรสมร  อุทุมทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
1).
ดูขนาดภาพจริง
2).
ดูขนาดภาพจริง
3).
ดูขนาดภาพจริง
4).
ดูขนาดภาพจริง
5).
ดูขนาดภาพจริง
6).
ดูขนาดภาพจริง
7).
ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:       คน

สถิติเดือนนี้:    คน

สถิติปีนี้:        คน

สถิติทั้งหมด: คน