กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
 
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    รายงานการกากับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 2563
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    ขั้นตอนการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
    รายงานผลการดำเนินประจำปี2564
    แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565
 
ลิ้งแนะนำ
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
 

นางสาวเกษแก้ว คำมา


เมื่อ [2021-05-21 16:01:52]

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปและรายงานงานที่รับผิดชอบ

2งานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

3 งานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

4 ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน

5 งานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา

6  งานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัด/ครอบครัว

7 งานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณงบค่าจ้างทุกรายการ

8 งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน

9 การดำเนินงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

10  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย                 

ที่มา:  คลิกที่นี่
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:       คน

สถิติเดือนนี้:    คน

สถิติปีนี้:        คน

สถิติทั้งหมด: คน