กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
หน้าแรก   

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 1

 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail   
 
 
คลังความรู้
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570
   รายงานผลการดำเนินประจำปี2565
   แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
   คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
   แนวทางดำเนินงานโครงการเรียนฟรี ปี 2566
   คู่มือการถ่ายโอนสถานศึกษา
 
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    ขั้นตอนการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน
 
ลิ้งแนะนำ
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    การประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...
    ประชุมทบทวนและจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ นายบูญ...
    รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ดร.อารยันต์  แสงนิกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร...
    ประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายและแผน

เมื่อวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2564 นายอารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...
    การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบค่าครุภัณฑ์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายอารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ...
    ประชุมชี้แจงการนำเข้าโครงการในระบบeMENSCR

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายอารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ...
    ประชุมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00 น. สพฐ.จัดประชุมทางไกล เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน ใน...
    ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

การประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 256...
    การประชุมพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบปร

เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2564  กลุ่มนโยบายและแผนได้จัดประชุมพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการ...
    การประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพจังหวัดขอนแก

 วันที่ 15 กรกฎาคม ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...
    การประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก

9 มิ.ย. 64 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, ผู้อำนวยการ...
    การประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก

11 พ.ค. 64ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ พ...
    ออกตรวจอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกท่า

วันที่  21  พฤษภาคม  2564  กลุ่มนโยบายและแผนได้รับมอบหมายจาก นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู...
    ประชุมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ.

คณะผู้บริหารเขตโดย นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...
    การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 23มีนาคม 2564  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วย นางสุมัทนา แก้วจิน...
    ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ สังกั...
    ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โ

การประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ (อำเภอพระยืน) ...
    ออกติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก ประจำปี 2561

คณะกรรมการออกติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเป็ด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561...
    รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. คร

นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อ...
    รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าวสพฐ. คร

คณะผู้บริหารเขต และศึกษานิเทศก์ใหม่ เข้าร่วมรับฟังรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้า...
    กิจกรรม Open House และปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนหนองชาดพิทย

วันที่ 23 มีนาคม  2561 คณะกรรมการออกก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มเค...
    คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำน

วันที่  19 มีนาคม  2561 คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มเ...
    คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำน

วันที่ 16  มีนาคม  2561 คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มเ...
    คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำน

วันที่  19  มีนาคม  2561 คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่...
    คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำน

วันที่  21 มีนาคม  2561 คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มเ...
    ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ขก1 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักโพ...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:       คน

สถิติเดือนนี้:    คน

สถิติปีนี้:        คน

สถิติทั้งหมด: คน