กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   EB1 (2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
   knowledge 002
   Knowledge 003
   เอกสารอบรมเรื่องaaa
   Knowledge 004
   คู่มือกลุ่มอำนวยการ
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
แนะนำทีมงาน
    นางสมคิด เมืองสอน

นางสมคิด  เมืองสอน  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตามและนิเทศการปฏิบัติงาน ในกลุ่มอำนวยการ โทร.089-6197299
2. ตรวจสอบ กลั่นกรองที่เป็นงานหลัก
3. มอบหมายงาน ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาใ...
    นางชโลทร กองพันธ์

นางชโลทร  กองพันธ์  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและหัวหน้างานอาคารสถานที่ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. การเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
    นางพัณณ์ชิตา เดชอนันตพงศ์

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดูแลงานยานพาหนะ
2. งานควบคุมภายใน
3.งานประชุมผู้บริหารการศึกษา ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมประธานกลุ่ม
   ประชุมอื่น ๆ ในสำนักงานเขต
4. ควบคุมบัญชีลงเวลา
5. ควบคุมวันลา โทร.087-4341809
...
    นางนฤมล น้อยวัน

นางนฤมล  น้อยวัน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
1. สารบรรณกลาง สพป.ขก.1 
2. งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
3. งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 โทร.087-7703311
...
    นางสุจิตร์ ไชยโก

นางสุจิตร์  ไชยโก  ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในหน้าที่ นักประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน  การจัดทำเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ โทร.089-8617816...
    นายบุญเลิศ ไพราม

นายบุญเลิศ  ไพราม ตำแหน่ง ช่างไม้ ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...
    นายมิตร ทองยศ

นายมิตร  ทองยศ  ตำแหน่ง ช่างปูน ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และงานอืื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...
    นายแสวง ประทุมวัน

นายแสวง  ประทุมวัน  ตำแหน่ง ช่างปูน ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...
    นางสาวทัศนีย์ เซ็นหอม

นางสาวทัศนีย์  เซ็นหอม  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ...
    นายปฏิพัฒน์ ศรีแก้ว

นายปฏิพัฒน์  ศรีแก้ว  ตำแหน่ง พนักงานพิมพ๋ดีด ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม...
    นายนพดล กองไชยสงค์

นายนพดล  กองไชยสงค์ ตำแหน่ง ช่างสี ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...
    นายสิรพงศ์ ลัทธิวรรณ

นายสิรพงศ์  ลัทธวรรณ  พนักงานธุรการ 4 ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ...
    นายชัยยา น้อยเล็ก

นายชัยยา  น้อยเล็ก  ตำแหน่งช่างปูน 4 ปฏิบัติหน้าที่ งานยานพาะหนะ อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...
    นางมยุรีย์ เทือกเถาว์

นางมยุรีย์  เทือกเถาว์  ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด  ปฏิบัติหน้าที่ งานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  งานอาคารสถานที่ และงานอื่น  ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...
    นายกฤษฏี สิงห์กลาง

นายกฤษฏี  สิงห์กลาง  ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...
    นางบุญโฮม พนามวัง

นางบุญโฮม  พนามวัง  ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่ งานอาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...
    นางสาวพันปี สมทอง

นางสาวพันปี  สมทอง  ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่ งานอาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...
    นายปิยวัฒน์ ติวเฮือง

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่ สวนหย่อมหน้าอคาร 1 อาคารศึกษานิเทศ น้ำตก โทร.085-0135346...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      56 คน

สถิติเดือนนี้:   234 คน

สถิติปีนี้:        2379 คน

สถิติทั้งหมด: 45826 คน