กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   EB1 (2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
   knowledge 002
   Knowledge 003
   เอกสารอบรมเรื่องaaa
   Knowledge 004
   คู่มือกลุ่มอำนวยการ
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
แนะนำทีมงาน
    นายบุญเย็น โหว่สงคราม

นายบุญเย็น โหว่สงคราม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                    รับผิดชอบกลุ่มอำนวยการ
 หมายเลขโทรศัพท์ 089-8637048
...
    นางชโลทร กองพันธ์

นางชโลทร  กองพันธ์  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและหัวหน้างานอาคารสถานที่ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. การเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ...
    นางพัณณ์ชิตา เดชอนันตพงศ์

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
2. หมายเลขโทรศัพท์ .087-4341809
...
    นางชญาณัณภ์ ไชยโก

นางชญาณัณภ์  ไชยโก  ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ                                                                                    1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ นักประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
2. ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน 
3. การจัดทำเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ 
   หมายเลขโทรศัพท์ 089-8617816
...
    นางนฤมล น้อยวัน

นางนฤมล  น้อยวัน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
1. สารบรรณกลาง สพป.ขก.1 
2. งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
3. งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     หมายเลขโทรศัพท์.087-7703311
...
    นางวรรณโสภา สามหาดไทย

นางวรรณโสภา สามหาดไทย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ฃ
1.งานควบคุมภายใน
2.งานประชุมผู้บริหารการศึกษา ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมประธานกลุ่มและประชุมอื่น ๆ ในสำนักงานเขต
3. ควบคุมบัญชีลงเวลา
4. งานวันสำคัญ
   หมายเลขโทรศัพท์ 061-8568282
...
    นายบุญเลิศ ไพราม

นายบุญเลิศ  ไพราม ตำแหน่ง ช่างไม้ ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ 
1.งานยานพาหนะ ขัยรถราชการทะเบียน นข 9151ขอนแก่น
2. งานอาคารสถานที่
3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    หมายเลขโทรศัพท์ 081-5922245
...
    นายมิตร ทองยศ

นายมิตร  ทองยศ  ตำแหน่ง ช่างปูน ระดับ 4 
1.ปฏิบัติหน้าที่ งานยานพาหนะ รับผิดชอบรถราชการหมายเลข นข 6889 ขอนแก่น
2. งานอาคารสถานที่
3.งานอืื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 หมายเลขโทรศัพท์ 087-2208144
...
    นายนพดล กองไชยสงค์

นายนพดล  กองไชยสงค์ ตำแหน่ง ช่างสี ระดับ 4 
1.ปฏิบัติหน้าที่ งานยานพาหนะ  รับผิดชอบรถราชการ ทะเบียน นข 5779 ขอนแก่น
2.งานอาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  หมายเลขโทรศัพท์  087- 4414533
...
    นายสิรพงศ์ ลัทธิวรรณ

นายสิรพงศ์  ลัทธวรรณ  พนักงานธุรการ 4 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
หมายเลขโทรศัพท์  087-3732523
...
    นายปฏิพัฒน์ ศรีแก้ว

นายปฏิพัฒน์  ศรีแก้ว  ตำแหน่ง พนักงานพิมพ๋ดีด ระดับ 4
1. ปฏิบัติหน้าที่ ธุรการกลุ่มอำนวยการ
2. งานยานพาหนะ  รับผิดชอบรถราชการทะเบียนผษ 8166
3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
     เบอร์โทรศัพท์ 080-7442991
...
    นายชัยยา น้อยเล็ก

นายชัยยา  น้อยเล็ก  ตำแหน่งช่างปูน 4
1. ปฏิบัติหน้าที่ งานยานพาะหนะ รับผิดชอบรถราชการหมายเลขทะเบียน  บล 7290 ขอนแก่น
2.งานอาคารสถานที่ รับผิดชอบอาคาร 2 และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   หมายเลขโทรศัพท์ 083-5610041
...
    นางสาวทัศนีย์ เซ็นหอม

นางสาวทัศนีย์  เซ็นหอม  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ 4 
1.ปฏิบัติหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ
2. ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
 หมายเลขโทรศัพท์ 098-0975352
...
    นางบุญโฮม พนามวัง

นางบุญโฮม  พนามวัง  ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด
1. ปฏิบัติหน้าที่ งานอาคารสถานที่ อาคาร 1 ชั้น 2 และชั้น 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2. งานบริการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
     หมายเลขโทรศัพท์ 063-9059299
...
    นายสมบัติ พนามวัง

นายสมบัติ พนามวัง ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
1. รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
2. ดูแลงานอาคารสถานที่
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    หมายเลขโทรศัพท์  086-8645579
...
    นางสาวพันปี สมทอง

นางสาวพันปี  สมทอง  ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด 
1. ปฏิบัติหน้าที่ งานอาคารสถานที่อาคาร 1 ชั้น 1 กลุ่มอำนวยการ อาคาร 3 
2. การให้บริการานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    หมายเลขโทรศัพท์  085 4505350
...
    นายปิยวัฒน์ ติวเฮือง

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 
 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่ สวนหย่อมหน้าอคาร 1 อาคารศึกษานิเทศ น้ำตก 
หมายเลขโทรศัพท์ .085-0135346
...
    นายโกวิท โตพิมาย

นายโกวิท โตพิมาย ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่
1. รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
2. งานอาคารสถานที่
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    หมายเลขโทรศัพท์ 094-7736806
...
    นางสาวเจนจิรา มิตรวงศ์

นางสาวเจนจิรา มิตรวงศ์ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด
1. ดูแลอาคาร 1 ชั้น 3  ห้องนำ้หญิง ชายด้านข้างอาคาร 2
2. งานบริการอื่น ไ ที่ได้รับมอบหมาย
    หมายเลขโทรศัพท์ 094 - 9047814
...
    นางสาวสุทธิดา ตุ้มจันดี

นางสาวสุทธิดา ตุ้มจันดี ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
1.งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
2. งานบริหารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   หมายเลขโทรศัพท์083-2611063
...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      8 คน

สถิติเดือนนี้:   1431 คน

สถิติปีนี้:        3051 คน

สถิติทั้งหมด: 66057 คน