Consultant

members login

Miniboard version1.0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
ผสานการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันดีๆ แก่กันและกัน

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
00864 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง นายประกาศ ไชยนาม
21 มี.ค. 60
127 0  
00854 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน นายเสกสัณห์ ลุนบง
21 มี.ค. 60
82 0  
00844 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การจัดเรียนการสอนสู่นักเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านท่านางแนว pras11
21 มี.ค. 60
82 0  
00834 การโอนย้าย Gurigo
28 ส.ค. 59
364 1 jamreansuk 
00784 นิทาน 50 เรื่อง google
04 ก.พ. 59
585 0  
00774 เจ้ามอม มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์
04 ก.พ. 59
432 1 มรว.คึกฤทธิ์ ป 
00764 แนะนำเว็บไซต์ http://www.dcodes.net/ ICT Support
16 ก.ค. 58
996 0  
00734 การย้าย chawkar
04 ธ.ค. 57
2162 2 admin 
จำนวนรายการทั้งหมด 43 หน้า 1/6 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบจากเมนูซ้ายมือ | สมัครสมาชิก