Consultant

members login

Miniboard version1.0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
ผสานการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันดีๆ แก่กันและกัน

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
00924 รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ปีการศึกษา 2559 นายจตุพล ยุระศรี
26 ม.ค. 61
2880 0  
00904 รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ภานุวัฒน์
18 ต.ค. 60
11702 0  
00864 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง นายประกาศ ไชยนาม
21 มี.ค. 60
6912 0  
00854 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน นายเสกสัณห์ ลุนบง
21 มี.ค. 60
4395 0  
00844 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การจัดเรียนการสอนสู่นักเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านท่านางแนว pras11
21 มี.ค. 60
2102 0  
00834 การโอนย้าย Gurigo
28 ส.ค. 59
4635 1 jamreansuk 
00784 นิทาน 50 เรื่อง google
04 ก.พ. 59
936 0  
00774 เจ้ามอม มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์
04 ก.พ. 59
626 1 มรว.คึกฤทธิ์ ป 
จำนวนรายการทั้งหมด 45 หน้า 1/6 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบจากเมนูซ้ายมือ | สมัครสมาชิก