Consultant

members login

Miniboard version1.0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
ผสานการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันดีๆ แก่กันและกัน

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
00974 ความรัก yoyo888
16 พ.ค. 62
5 0  
00964 เกมส์ยิงปลา yoyo888
16 พ.ค. 62
7 0  
00954 รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง ระบบนิเวศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 boon282
09 ธ.ค. 61
126 1 yoyo888 
00924 รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ปีการศึกษา 2559 นายจตุพล ยุระศรี
26 ม.ค. 61
3007 0  
00904 รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ภานุวัฒน์
18 ต.ค. 60
11928 0  
00864 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง นายประกาศ ไชยนาม
21 มี.ค. 60
6988 0  
00854 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน นายเสกสัณห์ ลุนบง
21 มี.ค. 60
4641 0  
00844 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การจัดเรียนการสอนสู่นักเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านท่านางแนว pras11
21 มี.ค. 60
2178 0  
จำนวนรายการทั้งหมด 48 หน้า 1/6 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบจากเมนูซ้ายมือ | สมัครสมาชิก