กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   Knowledge 001
   knowledge 002
   Knowledge 003
   Knowledge 004
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
แนะนำทีมงาน
    นายวิเศษ พลอาจทัน

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โทร. 09 3470 5608  

มีหน้าที่ กำกับ ติดตาม ดูแล กลุ่มนโยบายแผน
...
    นางเจรจา ประจันตะเสน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
โทร. 08 9862 5368
  
มีหน้าที่ กำกับ ติตาม ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน
...
    นางสุมัทนา แก้วจินดา

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
โทร. 08 1546 1472  
งานที่รับผิดชอบ  
1. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
    ของ สพป. /จังหวัด
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
    ของ สพป./จังหวัด
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม ขอรับงบประมาณ
    จากจังหวัด
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...
    นางสารภี ประจันตะเสน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทร. 08 3667 9168
งานที่รับผิดชอบ  
1. งบลงทุน 
2. งบไฟฟ้า  
3. งบประสบอุบัติภัย 
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
...
    นางจรวยพร หาดสมบัติ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
โทร. 08 4603 9268  
งานที่รับผิชอบ  
1.งานติดตามกลยุทธ์ สพฐ.  
2.การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
3.การรายงานระบบ e-mes 
4.งานธุรการ
5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
...
    นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
โทร. 08 5014 5912
งานที่รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าโครงการ
    ตามแผนปฏิบัติการ
2. ติดตามและรายงานความก้าวหน้า
    ตามแผนปฏิบัติการ/นโยบายรัฐบาล/
    นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
3. รายงานผลการดำเนินงานของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
4. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
...
    นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
โทร. 08 1769 3691  
งานที่รับผิดชอบ 
1. งบบุคลากร 
2. งบดำเนินงาน
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบโรงเรียนขนาดเล็ก  
5. ของบประมาณจากท้องถิ่น
6. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระบบ ARS
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
...
    นางจิตตา แสนเกษม

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทร. 08 1549 6723 
งานที่รับผิดชอบ 
1. ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย./10 พ.ย./ 31 มี.ค.
2. ข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC
3. ข้อมูลที่ดินอาคารและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
4. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. โรงเรียนขนาดเล็ก
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
Exchange

 
ราคาน้ำมันวันนี้

 
Date & Time
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   18 คน

สถิติปีนี้:        18 คน

สถิติทั้งหมด: 6106 คน