กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
หน้าแรก   

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail   
 
 
คลังความรู้
   »ปฏิทิน
   »knowledge 002
   »Knowledge 003
   »Knowledge 004
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    »เอกสารอบรมเรื่องaaa
    »เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    »เอกสารอบรมเรื่องccc
    »document 001
    »document 002
 
ลิ้งแนะนำ
   »กรมประชาสัมพันธ์
   »ครูบ้านนอก
   »ครูไทย ดอทอินโฟ
   »ครูวันดี ดอทคอม
 
 
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
แนะนำสมาชิกในกลุ่มงาน
ขอแนะนำ:รองผอ.เขต ที่รับผิดชอบ โดย:แอดมินกลุ่มงาน
แอดมินกลุ่มงาน ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายบุญเย็น โหว่สงคราม

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1

...

เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา13:34:48
ขอแนะนำ:ดร.พงษ์ลัดดา รักณรงค์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ดร.พงษ์ลัดดา  รักณรงค์
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรติดต่อ 081-7684593

...

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา12:46:39
ขอแนะนำ:นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์
เบอร์ดทรติดต่อ : 0810547070
email : warawutkk1@gmail.com
...

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา13:00:51
ขอแนะนำ:นาวสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นาวสาวฉวีวรรณ   แก้วหล่อน
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 089-2784228
งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ
เขตนิเทศรับผิดชอบ

...

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา13:01:37
ขอแนะนำ:ดร.ชนกกาญจน์ ตุไตลา โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ดร.ชนกกาญจน์  ตุไตลา
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรติดต่อ 093-3896495
...

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา13:02:17
ขอแนะนำ:นางสาวสุกัญญา มาชำนิ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวสุกัญญา  มาชำนิ
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรติดต่อ 089-4180088
...

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา13:02:36
ขอแนะนำ:ดร.กีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ดร.กีรติวิทย์  สุวรรณธรรมา
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรติดต่อ 088-5628059
...

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา13:02:47
ขอแนะนำ:นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรติดต่อ 089-6173001
...

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา13:03:03
ขอแนะนำ:นางสาวพรชนก เหล่าเทพ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวพรชนก  เหล่าเทพ
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรติดต่อ 095-4865929
...

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา13:03:28
ขอแนะนำ:นางสาวกชพร จันทนามศรี โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวกชพร  จันทนามศรี
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ 086-9164446
...

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา13:03:47
ขอแนะนำ:นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางอุทุมพรพัต  สุคนธาภิพัฒนกุล
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรติดต่อ 087-2204449
...

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา13:03:55
ขอแนะนำ:นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางศิรดา  พิริยะชัยวรกุล
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรติดต่อ 061-9783562
...

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา13:04:13
ขอแนะนำ:นางสุขุมาล เค้าแคน โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสุขุมาล  เค้าแคน
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรติดต่อ 081-6018861
...

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา13:04:26
ขอแนะนำ:นางกรรณิการ์ ปานนี้ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางกรรณิการ์  ปานนี้
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรติดต่อ 096-7184038
...

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา13:04:39
ขอแนะนำ:นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางณัฐรดี  สวัสดิ์สิงห์
ตำเเหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรติดต่อ 097-3429044
...

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา13:04:52
ขอแนะนำ:นายวุฒิชาติ ศรีสังข์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายวุฒิชาติ  ศรีสังข์
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ 061-0212928
...

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา13:05:02
ขอแนะนำ:นางสาวสุเมธตา งามชัด โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวสุเมธตา  งามชัด
ตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรติดต่อ 095-0596556
...

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา13:05:11

อ่านข่าวทั้งหมด...
New Ribbon
Slide 1

กิจกรรมลอยกระทง ภาพตัวอย่างขนาด กว้าง 960 สูง 270 pixel

Slide 1

ภาพตัวอย่างขนาด กว้าง 960 สูง 270 pixel

Slide 1

ภาพตัวอย่างขนาด กว้าง 960 สูง 270 pixel

Slide 1

sassasa ภาพตัวอย่างขนาด กว้าง 960 สูง 270 pixel

Slide 1

ภาพตัวอย่างขนาด กว้าง 960 สูง 270 pixel

Slide 1

ภาพตัวอย่างขนาด กว้าง 960 สูง 270 pixel

Example Frame
หนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ภาพกิจกรรม

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

โดย:bemler

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ...
เมื่อ 23 มิถุนายน 2556 เวลา05:45:35

เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา

โดย:ศน.พงษ์ศักดิ์

เต้าหู้เป็นอาหารจากถั่ว เหลืองของกินที่ดูธรรมดาแต่ม...
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา17:39:28

ทรู จับมือ สวทศ. สานต่อโครงการประกวด “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 19

โดย:ภานุวัฒน์

ทรู จับมือ สวทศ. สานต่อโครงการประกวด “นักวิทย์น้อยทร...
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา16:31:09

อ่านข่าวทั้งหมด...
ภาพรวมงานตามขอบข่าย ของกลุ่ม
ภาพรวมงานตามยุทธศาสตร์ สพป.ขก.1
BLOG ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม นานาสาระน่ารู้

อ่านข่าวทั้งหมด
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
Date & Time
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      43 คน

สถิติเดือนนี้:   572 คน

สถิติปีนี้:        2857 คน

สถิติทั้งหมด: 20772 คน