Consultant

members login

Miniboard version1.0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
ผสานการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันดีๆ แก่กันและกัน

หน้ารวมกระดานข่าว

เพินเอิ้นว่า หมกไฟ

ย้อนกลับไป การหาไฟ มานึ่งข้าว
ย้อนเรื่องราว คราวก่อน บอกความหลัง
เป็นวิถี แต่เดิม เสริมให้ฟัง
เพราะก่อนยัง ไม่มี เครื่องสีไฟ

ตื่นเช้ามา ต้องนึ่ง ข้าวเหนียวใหม่
ให้ทันใส่ ในบาตร สังโฆเจ้า
แต่การก่อ หาไฟ นั้นไม่เบา
เขี่ยขี้เถ้า หาเชื้อ ก้อนไฟเดิม

หากหน้าหนาว ไม่ยาก ลำบากหา

เพราะได้ก่อ กองไฟ ไล่ความหนาว
เอาด้นฟืน ยัดใส่ ได้ไฟมา
เพื่อหุงหา อาการ เพื่อการกิน

หน้าร้อนมา การหาไฟ นั้นลำบาก
ต้องออกจาก เคหา มุ่งหน้าสู่
เรื่อนหลังอื่น ที่เขา มีเตาฟืน
เพื่อหมกเชื้อ ก้อนไฟ ไว้ใช้งาน

เมื่อกับไฟ ไม้ขีด ผลิตออก
ตามบ้านนอก ไม่มี การหมกถ่าน
มีเพียงการ กล่าวสอน ถึงตำนาน
เพื่อบอกกล่าว ลูกหลาน ถึงทุกข์ตน

การสีไฟ ไม้ซีก ใครนึกได้
ให้ลงใน เว็ปไว้ ไม่เสียหาย
เผื๋อทิดโส พุงโร นำเอาไป
รวบรวมไว้ เป็นพอพิธภัณฑฺ คนโบราณ
โดย : คนหนองแส เวียงกาหลง

Posted by admin    เมื่อ 10 มิถุนายน 2556 05:51:28  • 

ตอบด่วน

ชื่อของคุณ

 

By ขี้ถ่านไฟ
หมกไฟหือว่าหมกหม่ำนั้นพอส่ำกันน้อยๆเค็มแต่แซบเด้
เมื่อ:15 มิถุนายน 2556 05:43:10

สมัครสมาชิก