Consultant

members login

Miniboard version1.0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
ผสานการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันดีๆ แก่กันและกัน

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
00954 รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง ระบบนิเวศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 boon282
09 ธ.ค. 61
282 1 yoyo888 
00904 รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ภานุวัฒน์
18 ต.ค. 60
12300 1 yoyo888 
00844 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การจัดเรียนการสอนสู่นักเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านท่านางแนว pras11
21 มี.ค. 60
2698 0  
จำนวนรายการทั้งหมด 3 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบจากเมนูซ้ายมือ | สมัครสมาชิก