กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 
 
 
 
 
....ระบบจะทำการเปิดให้บริการในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 น. ....
ระบบจัดการ
เข้าสู่ระบบ จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ข้อมูลหลัก
 • ผู้รับผิดชอบ
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๕๗-๒๕๕๘
 • ทีมคุณภาพ
 • กลยุทธ์ยกระดับ O-NET
 • ปฏิญญาช่องเม็ก ๒๕๕๗
 • ผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๖
 
หน่วยงานหลัก
 
ลิ้งแนะนำ
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) : สทศ
 • สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : สมศ.
 
 
กิจกรรมนิเทศโรงเรียน โดยโรงเรียนแกนนำ
   เรื่อง:การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โดย:โรงเรียนบ้านหนองปิง

วันที่ 1 ก.ค.2557 ร.ร.บ้านหนองปิง ได้รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการชุดที่ 16 อันประกอบด้วย ผอ.ธีรภัท...

เมื่อ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา10:56:03
   เรื่อง:การติดตามตรวจสอบและประเมิณคุณภาพภายใน (โรงเรีย โดย:โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม

...

เมื่อ 30 มิถุนายน 2557 เวลา06:42:51
   เรื่อง:สอบ O-NET โดย:โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

ท่านรองประภาพร ได้เยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย   ท่านศน.พรพิมล  ศน.ประจำศูนย์  ผอ.สันติ  ชันชนะ หั...

เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา14:32:17
   เรื่อง:โรงเรียนบ้านม่วงได้ทำการทดสอบ Pre o-net ครั้งที่ 3 โดย:โรงเรียนบ้านม่วง

โรงเรียนบ้านม่วงได้ดำเนินกิจกรรมในระหว่างวันที่  3-7 กุมภาพันธ์  2557  ดังนี้ 1.ทดสอบ Pre O-NET  ครั้งที่ 3  ในวันที่ 3  กุม...

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา08:06:16
   เรื่อง:สอบ pre o-net รอบ 3 โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สอบ pre o- net ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาโดยมีท่าน ศน.วราวุธ มาตรวจเยี่ยมการสอบ pre o-net รอบที่ 3 ในค...

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา07:32:52
   เรื่อง:บรรยากาศการจัดห้องสอบ O-NET ของสนามสอบโรงเรียนบ้า โดย:โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

...

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา07:16:49
   เรื่อง:ติวเข้มก่อนสอบ O-Net โดย:โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ O-Net  ในวันที่ 8-9  กุมภาพันธ์ุ  ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาะได้ดำเนินการติวนักเรียนระั...

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา07:03:38
   เรื่อง:โรงเรียนบ้านโคกท่าพร้อมแล้วจ้า.... โดย:โรงเรียนบ้านโคกท่า

โรงเรียนบ้านโคกท่า เตรียมความพร้อมในการสอบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net ...

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา05:59:23
   เรื่อง:โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ได้ให้คุณ โดย:โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

...

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา05:02:50
   เรื่อง:วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ท่านผู้อำนวยการสุเวศย์ บวร โดย:โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

...

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา05:00:44
   เรื่อง:ทบทวนการยกผลสัมฤทธิ์ โดย:โรงเรียนบ้านงิ้ว

นายปรีชา เก้งโทน ผู้อำนวยการโรงเรียน นิเทศ ติดตามการทบทวน กระบวนการทำแบบทดสอบ O-NET ของป.6 เป็นวันสุดท้าย...

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา04:46:00
   เรื่อง:การทดสอบ P-O NET ครั้งที่ 3 โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต

...

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา07:36:19
   เรื่อง:อีก 1 วันพิชิต O-NET โดย:โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

อีก 1 วันเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย นำทีมโดยผอ.อร่าม  ลอยคลัง  ...

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา03:16:20
   เรื่อง:การติวเข้มสอบ O-NET โดย:โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ติวเข้มสอบ O-NET ช่วงสุดท้ายโดยใช้เทคนิค การย้ำซ้ำทวน เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.6 มีคว...

เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา06:59:59
   เรื่อง:ค่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โดย:โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

       โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จัดเข้าค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2557 ...

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา03:26:07
   เรื่อง:โรงเรียนบ้านหนองหลุบมอบรางวัลผู้ที่มีผลสอบPre-O-NET โดย:โรงเรียนบ้านหนองหลุบ

โรงเรียนบ้านหนองหลุบมอบรางวัลเสื้อสามารถสำหรับนักเรียนที่มีผลการสอบPre-O-NETครั้งที่2ดี 2ประเภทคือผู้ที่สอบได้คะแนนสูงส...

เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา02:10:48
   เรื่อง:สอบ Pre O-NET ครั้งที่ 3 โดย:โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม

ศึกษานิเทศก์  สพป.ขอนแก่น เขต 1  ออกมาทดสอบ Pre O-NET  ครั้งที่ 3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พร้อมทั้งตรวจข้อสอบ ในวันจ...

เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา01:46:10
   เรื่อง:ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ระดับศูนย์ โดย:โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

ท่านรองรังสฤษฎ์  ธนะภูมิชัย ศน.พรพิมล  ทักษะวรบุตร ศน.บุษรา  อ่อนคง และศน.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ให้กำลังใจกลุ่มสถ...

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา06:41:13
   เรื่อง:การประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลสอบ pre o-net ครั้งที่ 3 โดย:โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

การประชุมคณะครูผู้สอนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิเคราะห์ผลสอบ pre o-net  ครั้งที่ 3  ทั้ง 5  กลุ่มส...

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา13:27:37
   เรื่อง:ทดสอบPre O-NET 3 โดย:โรงเรียนบ้านงิ้ว

1.นายวิบูลย์ โพธิลุขา รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และดร.พงษ์ลดา รักณรงค์ ศึกษานิเทศ ได้นิเทศ ติดต...

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา02:24:19
   เรื่อง:การสอบ pre o-net ครั้งที่ 3 โดยทีมคุณภาพที่ 1 โดย:โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

 3 กุมภาพันธ์ 2557 ทีมคุณภาพที่ 1 โดย ดร.วิลัยภรณ์ เสรีวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ  ดำเนินการทดสอบ pr...

เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา01:42:54
   เรื่อง:ดำเนินการสอบ pre o-net ครั้งที่ 3 โดย:โรงเรียนบ้านโคกท่า

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอบ Pre o-net ครั้งที่ 3 โดยมี ดร.สันติ  ชัยชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย เป็นผู้...

เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา08:15:45
   เรื่อง:ครูและนักเรียนเข้าร่วมติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดย:โรงเรียนบ้านโคกท่า

ในวันที่ 29-31 ครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมติวในระดับกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ที่ 8 โคกสีหนองตูม ที่โรง...

เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา08:12:04
   เรื่อง:สอบpre- o-net ป.6 (ครั้งที่ 3) โดย:โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สอบ pre-o-net ป.6 ครั้งที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการสอบโดย ทีมนิเทศสำนักงานเขตพื้นท...

เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา07:43:52
   เรื่อง:การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 3 โดย:โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ท่านประสิทธิ์  ภูมิขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแ...

เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา07:28:57
   เรื่อง:การสอบPre O-NET ครั้งที่ 3 โดย:โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

วันที่  3  กุมภาพันธ์  2557  มีกิจกรรมดังนีี้      ท่านดร.สุภกานต์  ประเสริฐรัตนะ  ได้นำข้อสอบ  Pre O-NET  ครั้งที...

เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา07:22:03
   เรื่อง:เตรียมตัวสอบโอเน็ต2557 โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

...

เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา06:32:51
   เรื่อง:โรงเรียนบบ้านหนองหลุบติวเข้มครั้งท่ี9 โดย:โรงเรียนบ้านหนองหลุบ

โรงเรียนบ้านหนองหลุบร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่3ตำบลบ้านทุ่ม-แดงใหญ่และเทศบาลเมืองบ้านทุ่มจัดสอนพิเศษ(ติ...

เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา04:10:28
   เรื่อง:กิจกรรมการติวเพื่อการสอบ ONET วันที่ 27-31 มค.57โรงเรีย โดย:โรงเรียนโนนท่อนวิทยา

กิจกรรมการติวเพื่อการสอบ ONET ระหว่างวันที่ 27-31  มค.57  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  ...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา08:06:36
   เรื่อง:กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาษาไทย ม.3 โดย:โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น

ในวันที่  31  ม.ค.  57   ได้จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาษาไทย ม.3   นางประไพวรรณ   ราชซุยแสน  ได้ติวนักเรียนเก...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา07:59:07
   เรื่อง:ติวเข้มภาษาอังกฤษ โดย:โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น

วันพุธที่ 29  ม.ค 57  นางปราณี   จ้ำแพงจันทร์  ได้ติวภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 15.30 น.  16-30  น.  นักเรียนสนใ...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา07:53:32
   เรื่อง:27-29 มกราคม 2557 ติว O-Net กลุ่มสถานศึกษาที่ 4 โดย:โรงเรียนบ้านหนองปิง

วันที่  27-29 มกราคม  2557 นร. ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปิง  เข้าร่วมกิจกรรมติว O-Net ระดับกลุ่มสถานศึกษาที่  4  สาวะถี ณ ศูนย์โรงเ...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา07:49:34
   เรื่อง:ทีมงานคุณภาพนิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมให้กำลัง โดย:โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

วันที่ 27 มกราคม 2557 ทีมงานคุณภาพนำโดย ท่านดร.สมหวัง  บุญศิทธิ์ ท่านศน.จอมขวัญ. ศศิวรรณพงศ์ และท่านศน.ชนิสา. ฮวดศรี ได้ออกน...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา08:16:53
   เรื่อง:ประชุมหัวหน้าสาย/หัวหน้างาน และคุณครูที่สอนชั้ โดย:โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

วันที่ 31 มกราคม 2557 ท่านผู้อำนวยการสุเวศย์  บวรพาณิชย์ ประชุม หัวหน้าสาย/หัวหน้างาน และคุณครูที่สอน ชั้นประถมศึกษาปีที...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา07:20:56
   เรื่อง:ติวเข้ม O - net โดย:โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์

 ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดให้มัการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในระดับชั้นมั...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา07:22:44
   เรื่อง:กิจกรรมติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี โดย:โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

กิจกรรมติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O – NET   ทั้ง 8 กลุ่มสาระหการเรียนรู้่ ปีการศึกษา 2556  ระหว่างโรงเ...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา06:45:52
   เรื่อง:การขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิืทางการเร โดย:โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

                                        ปฏิทินการรายงานกิจกรรมการยกระดับ...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา06:18:53
   เรื่อง:ยกลผสัมฤทิ์ โดย:โรงเรียนบ้านงิ้ว

1.ป้ายนับเวลาถอยหลังสอบ O-NET (8 กุมภาพันธ์ 2557) เหลือเวลา 7 วัน 2,นายปรีชา เก้งโทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว ประชุมคณะครูสรุ...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา06:14:49
   เรื่อง:ติวเข้ม โดย:โรงเรียนบ้านม่วง

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม  2557 เวลา 09.30 -11.30 น. ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดย MR.Willson และทีมงาน ชาวออสเตรเลีย...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา06:03:58
   เรื่อง:ติวเข้ม โดย:โรงเรียนบ้านม่วง

วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 08.30-10.30 น.ติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.6 โดยนางสาววรัญญา  นนทะแสน...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา05:59:04
   เรื่อง:ติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย:โรงเรียนบ้านม่วง

วันอังคารที่  28 มกราคม 2557 เวลา  08.30-10.30 น. ติวเข้มวิชาภาษาไทยชั้นป. 6 โดยนางอรุณี  ศรีขา...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา05:56:10
   เรื่อง:ติว O-Net ที่โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวได้ร่วมติว o-net ที่โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการติวครั้งนี้ 4 โรงเรีย...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา02:50:30
   เรื่อง:ติวเข้มพิชิต O-NET โดย:โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

การดำเนินกิจกรรมติวเข้มพิชิต O-NET  ของโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน  ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา02:39:28
   เรื่อง:การขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิืทางการเร โดย:โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

ปฏิทินการการรายงานกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบนเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล  กลุ่...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา01:50:47
   เรื่อง:โรงเรียนบ้านม่วงดำเนินการเรียนการสอนตามปฏิทิน โดย:โรงเรียนบ้านม่วง

โรงเรียนบ้านม่วงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินขับเคลื่อนและติวเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6  และ ม.3  ร...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา00:26:19
   เรื่อง:การดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET กลุ่มโรงเรียน โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง

ในวันที่ 30 มกราคม 2557 โรงเรียนในกลุ่มตำบลบ้านฝาง  ได้ทำพิธีปิดการติวเข้ม  ซึ่งได้ดำเนินการติวเข้มนักเรียนชั้นป. 6  ต...

เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา13:49:34
   เรื่อง:จัดการติวเข้มเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต

กิจกรรมติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O – NET   ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 29 – 31  มกราคม  2557        ...

เมื่อ 30 มกราคม 2557 เวลา10:32:40
   เรื่อง:นิเทศการเรียนการสอน โดย:โรงเรียนบ้านแดงน้อย

ดูแผนการเรียนการสอน เทคนิคการสอน พร้อมแนะนำ ...

เมื่อ 30 มกราคม 2557 เวลา05:59:51
   เรื่อง:ติวเข้มต่อเนื่อง โดย:โรงเรียนบ้านแดงน้อย

ติวเข้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อเนื่อง เพิ่มเติมของวิชาที่ติวเข้มในชั่วโมง จัดตารา...

เมื่อ 30 มกราคม 2557 เวลา05:50:56
   เรื่อง:กิจกรรมนิเทศ วันที่ 24 มกราคม 2557 โดย:โรงเรียนบ้านแดงน้อย

นิเทศการเรียนการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...

เมื่อ 30 มกราคม 2557 เวลา05:43:43
   เรื่อง:ยกผลสัมฤทธิ์ โดย:โรงเรียนบ้านงิ้ว

นายปรีชา เก้งโทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว นิทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ป.6 ร่วมกับคณะค...

เมื่อ 30 มกราคม 2557 เวลา03:54:05
   เรื่อง:การขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเร โดย:โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลได้ดำเนินการสอนแบบเข้ม (ติว) นักเรียนชั้นประถมศึก...

เมื่อ 29 มกราคม 2557 เวลา05:55:33
   เรื่อง:กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน โดย:โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร

ดร.นฤชล  ไหลงาม  รอง ผอ.สพป.ขก 1  นิเทศการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นม...

เมื่อ 29 มกราคม 2557 เวลา02:52:18
   เรื่อง:จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางก โดย:โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร

คุณครูวัชราภรณ์  อ้วนวงษ์  จัดกิจกรรมติวเข้มการสอบ O-NET  ปี 2556  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษา 6 ...

เมื่อ 29 มกราคม 2557 เวลา02:43:08
   เรื่อง:นิเทศการเรียนการสอน โดย:โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร

ดร.อาทิย์  ธำรงชัยชนะ  ทีมคุณภาพเข้านิเทศการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สาระ...

เมื่อ 29 มกราคม 2557 เวลา02:40:08
   เรื่อง:การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากทีมคุณภ โดย:โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร

ดร.นฤชล  ไหลงาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์  ธำรงชัยชน...

เมื่อ 29 มกราคม 2557 เวลา02:38:03
   เรื่อง:ศน.อุบลรัตน์ หาญพานิชย์ ทีมคุณภาพที่ 1 ติวเข้มภา โดย:โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

28มกราคม 2557 ศน.อุบลรัตน์ หาญพานิชย์  ทีมคุณภาพที่1   ได้ติวเข้ม O-NET ภาษาอังกฤษ นักเรียนกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ต...

เมื่อ 28 มกราคม 2557 เวลา13:59:57
   เรื่อง:การขับเลื่อนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี โดย:โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

การขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเข้ม(ติว)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3คณะคร...

เมื่อ 28 มกราคม 2557 เวลา08:07:42
   เรื่อง:ประชุมผูบริหารสถานศึกษาที่17 อำเภอพระยืน เรื่อง โดย:โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

...

เมื่อ 28 มกราคม 2557 เวลา07:15:37
   เรื่อง:ติวกลุ่ม โดย:โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

โรงเรียนบ้านหนนองตาไก้หนองเม็ก เป็นเจ้าภาพในการร่วมติว การสอบโอเน็ต โดยมีคณะครูวิชาการ และนักเรียนจาก โรงเรีียนข้...

เมื่อ 28 มกราคม 2557 เวลา07:16:46
   เรื่อง:ติวหลังเลิกเรียน โดย:โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม

การติวนักเรียนชั้น ป.6  วิชาคณิตศาสตร์ โดยคุณครูสมพิศ  กฤษณะกาฬ  เวลา  15.30 - 16.30  น....

เมื่อ 28 มกราคม 2557 เวลา04:54:23
   เรื่อง:ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ เข้าเยี่ยมและให้คำแนะนำครู โดย:โรงเรียนบ้านโคกท่า

วันที่ 21 ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์  ได้มาติดตามพร้อมให้คำแนะนำ และให้กำลังใจในการติว ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 0-net แก่คณะครูและนั...

เมื่อ 28 มกราคม 2557 เวลา04:47:51
   เรื่อง:โรงเรียนตำบลท่าพระติวเตียมความพร้อมการสอบ O-NETได โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

...

เมื่อ 28 มกราคม 2557 เวลา03:40:09
   เรื่อง:ประชุมติวเข้ม ONET โดย:โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง

ประชุมติวเข้ม ONET ที่โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ โดยท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาข...

เมื่อ 27 มกราคม 2557 เวลา16:11:38
   เรื่อง:ติวเข้มเตรียมสอบONET โดย:โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง

...

เมื่อ 27 มกราคม 2557 เวลา16:03:30
   เรื่อง:โรงเรียนบ้านม่วงวิเคราะห์ผล Pre o-net โดย:โรงเรียนบ้านม่วง

ผอ.ชิตเมธา  ทาสมบูรณ์  และคณะครูโรงเรียนบ้านม่วง  ได้ประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผล Pre o-net ...

เมื่อ 27 มกราคม 2557 เวลา08:00:53
   เรื่อง:ติวเข้ม o-net ของศูนย์สาวะถี โดย:โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

ศูนย์สาวะถี ร่วมกันติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   แบ่งเป็น 2 โซน  โซนเ...

เมื่อ 29 มกราคม 2557 เวลา10:55:44
   เรื่อง:ประชุมติดตามความก้าวหน้าการติว โดย:โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร  โดยท่านผู้อำนวยการวิสุทธิ์   กองจันทร์ดี  ประชุมครูเพื่อติดตามความก้าวหน้าการสอนติ...

เมื่อ 27 มกราคม 2557 เวลา07:53:00
   เรื่อง:การขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอนแบ โดย:โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

ปฏิทินการปฏิบัติการสอนแบบเข้ม(ติวเตอร์)  O-Net  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่  3 ในวันที่...

เมื่อ 27 มกราคม 2557 เวลา07:21:22
   เรื่อง:การสอบ pre-onet โดย:โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร ดำเนินการสอบ pre-onet   ของชั้น ป.6 และ ม.3  และท่านศึกษานิเทศ มาเยี่ยมสนามสอบ...

เมื่อ 27 มกราคม 2557 เวลา07:14:43
   เรื่อง:การสอบ pre-onet โดย:โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร ดำเนินการสอบ pre-onet   ของชั้น ป.6 และ ม.3  และท่านศึกษานิเทศ มาเยี่ยมสนามสอบ...

เมื่อ 27 มกราคม 2557 เวลา07:14:38
   เรื่อง:การติดตามการยกผลสัมฤทธิ์ โดย:โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ขก.เขต1 ติดตามการยกผลสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น...

เมื่อ 27 มกราคม 2557 เวลา05:43:12
   เรื่อง:ทีมงานคุณภาพที่ 12 coaching โรงเรียนบ้านโนนบ่อ โดย:โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

  ทีมงานคุณภาพที่ 12 นำโดยท่านรองฯภูมิภัทร  เรืองแหล่  ศน.สงกา สีอ่อน  ศน.สามารถ สืบสำราญ  และดร.พจน์  สารบรรณ  ...

เมื่อ 27 มกราคม 2557 เวลา04:20:09
   เรื่อง:โรงเรียนตำบลท่าพระติวเตียมความพร้อมการสอบ O-NET โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

...

เมื่อ 27 มกราคม 2557 เวลา02:29:33
   เรื่อง:ติวเข้ม O-NET นักเรียนกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ท่าพระ ดอน โดย:โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

นักเรียนกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ตำบลดอนหัน ได้รับการติวเข้ม O-NET จากคณะครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่    โรงเรียนบ้าน...

เมื่อ 26 มกราคม 2557 เวลา12:42:10
   เรื่อง:โรงเรียนบ้านหนองหลุบติวเข้มครั้งที่8 โดย:โรงเรียนบ้านหนองหลุบ

โรงเรียนบ้านหนองหลุบร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่3ตำบลบ้านทุ่ม-แดงใหญ่และเทศบาลเมืองบ้านทุ่มจัดสอนพิเศษ(ต...

เมื่อ 25 มกราคม 2557 เวลา11:25:56
   เรื่อง:การติวO-NET กลุ่มโรงเรียนในตำบลบ้านฝาง โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง

โรงเรียนในกลุ่มตำบลบ้านฝาง  ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง  โรงเรียนดอนหันประชารั...

เมื่อ 24 มกราคม 2557 เวลา10:10:43
   เรื่อง:ครูวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลตามมาตรฐานการเรีย โดย:โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย

ครูวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หาแนวทางการพัฒนาจากผลการสอบ Pre o-net...

เมื่อ 24 มกราคม 2557 เวลา09:01:25
   เรื่อง:นักเรียนทำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มความรู้ ค โดย:โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย

นักเรียนทำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มความรู้ คำศัพท์ จากสื่อมัลติมีเดีย...

เมื่อ 24 มกราคม 2557 เวลา08:58:03
   เรื่อง:สอบ Pre-ONET ครั้งที่ 1 โดย:โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล ดำเนินการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นม...

เมื่อ 24 มกราคม 2557 เวลา07:17:17
   เรื่อง:โรงเรียนบ้านหนองหลุบรับการนิเทศ โดย:โรงเรียนบ้านหนองหลุบ

โรงเรียนบ้านหนองหลุบรับการนิเทศจากทีมงานศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1โดยท่านศน.จอม...

เมื่อ 24 มกราคม 2557 เวลา06:45:12
   เรื่อง:โรงเรียนบ้านหนองหลุบประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดย:โรงเรียนบ้านหนองหลุบ

โรงเรียนบ้านหนองหลุบประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.6และม.3 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและขอความร่วมมือให้เตรียมเด็กในปกคร...

เมื่อ 24 มกราคม 2557 เวลา06:31:04
   เรื่อง:การติดตามความก้าวหน้าการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของน โดย:โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

ในวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ได้รับเกียรติจาก ดร.ชนิสา  ฮวดศรี และนางจอมขวัญ  ศศิว...

เมื่อ 24 มกราคม 2557 เวลา06:15:35
   เรื่อง:ปฎิทินการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET โดย:โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

...

เมื่อ 24 มกราคม 2557 เวลา06:18:27
   เรื่อง:บรรยากาศการสอนพิเศษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที โดย:โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

...

เมื่อ 24 มกราคม 2557 เวลา05:39:42
   เรื่อง:ติว O-Net กลุ่วสถานศึกษาที่ 14 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอ โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว

คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวร่วมติวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มมี 4 โรงเรียน ที่โรงเรียนบ้านโสกม่วง...

เมื่อ 24 มกราคม 2557 เวลา04:02:18
   เรื่อง:coaching ครั้งที่ 2 โดย:โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม

ศึกษานิเทศก์  สพป.ขอนแก่น เขต 1  coaching  ครั้งที่ 2 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม...

เมื่อ 24 มกราคม 2557 เวลา01:33:25
   เรื่อง:แนะนำวิธีการติว O-NET โดย:โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม

ศึกษานิเทศก์  สพป.ขอนแก่นเขต 1  แนะนำวิธีการติว  O-NET  ประจำปีการศึกษา  2556  แก่คณะครูโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม &n...

เมื่อ 24 มกราคม 2557 เวลา01:30:05
   เรื่อง:ท่านศึกษานิเทศทำการตรวจประเมินการปฎิบัติการสอ โดย:โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม

...

เมื่อ 23 มกราคม 2557 เวลา13:19:17
   เรื่อง:กิจกรรมCoaching โดย:โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 ทีมศึกษานิเทศก์นำโดย ศน.พรพิมล ศน.สุดสงวน ศน.ศุภกานต์ ได้มา Coaching ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก...

เมื่อ 23 มกราคม 2557 เวลา12:27:27
   เรื่อง:การนิเทศติดตามผลโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเ โดย:โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

 การนิเทศติดตามผลโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net กลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ท่าพระดอนหัน ในส่วนตำบลดอนหัน  ศน.โอภาส ...

เมื่อ 23 มกราคม 2557 เวลา12:21:32
   เรื่อง:กิจกรรม Coaching โดยทีมศึกษานิเทศ สพป.ขอนแก่น เขต 1 โดย:โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ยอระดับผลสัมฤทธิ์ o-net โดยใช้เทคนิคการ coaching โดยทีมศึกษานิเทศ จาก สพป.ขอนแก่น เขต 1 เมื่อวั...

เมื่อ 23 มกราคม 2557 เวลา06:58:43
   เรื่อง:ติว O-NET วิชาภาษาอังกฤษ โดย:โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

...

เมื่อ 23 มกราคม 2557 เวลา02:21:57
   เรื่อง:ประชุมคณะครูผู้สอน โดย:โรงเรียนบ้านเหล่านาดี

คณะครูประชุมเพื่อปรึกษาแก้ไขจุดอ่อนของนักเรียนในแต่ละรายวิชา  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-net ปีการศึกษา 2556...

เมื่อ 23 มกราคม 2557 เวลา02:11:23
   เรื่อง:วันที่ 9 มกราคม 2557 โรงเรียนสนามบิน ได้รับการนิเทศ โดย:โรงเรียนสนามบิน

วันนี้ท่านศน.พรพิมล ศน.สุดสงวน และศน.ดร.ชนิสา ได้มานิเทศการเรียนการสอนระดับ ม.3 โรงเรียนสนามบิน ครั้งที่ 2 โดยนิเทศรายวิช...

เมื่อ 23 มกราคม 2557 เวลา01:30:23
   เรื่อง:การนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนกานสอน ม.3 โรงเรียนสน โดย:โรงเรียนสนามบิน

วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ศน. พรพิมล ศน.สุดสงวนและศน.ดร.ชนิสา ได้มานิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนสนามบิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที...

เมื่อ 23 มกราคม 2557 เวลา07:48:23
   เรื่อง:ประชุมคณะครูประจำเดือนมกราคม 2557 เพื่อยกระดับผลส โดย:โรงเรียนบ้านดอนบม

ประชุมคณะครูเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์Onet ป.6 และ ม.3  Las ป.5 และ ม.2  NT ป.3 และเรื่องอื่น ๆ แจ้งให้ทราบ ...

เมื่อ 22 มกราคม 2557 เวลา13:11:52
   เรื่อง:Coaching โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา วันที่ 22 มกราคม 2557 โดย:โรงเรียนโนนท่อนวิทยา

Coaching โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา วันที่ 22 มกราคม 2557 โดย ศน.มณีวรรณ นามโสม และ ศน.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน ...

เมื่อ 22 มกราคม 2557 เวลา06:46:49
   เรื่อง:ประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1 โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

...

เมื่อ 22 มกราคม 2557 เวลา06:36:16
   เรื่อง:การนิเทศติดตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ 50 โรงเรี โดย:โรงเรียนโนนท่อนวิทยา

การนิเทศติดตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ 50 โรงเรียนเป้าหมาย ณ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ในวันที่ 22 มค.57 โดย ศน.ดร.สมหวัง บุญ...

เมื่อ 22 มกราคม 2557 เวลา06:27:01
   เรื่อง:ติวเข้ม onet คณิตศาสตร์ ป.6 ช่วง 15.30-16.30 น. โดย:โรงเรียนบ้านดอนบม

ติวเข้มคณิตศาสตร์ ป.6 ช่วงพักเที่ยง และ หลังเลิกเรียน ทุกวันทำการ...

เมื่อ 22 มกราคม 2557 เวลา06:02:01
   เรื่อง:ติวเข้มยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดย:โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมติวเข้มยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net ป.6 กลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกร...

เมื่อ 22 มกราคม 2557 เวลา05:41:07
   เรื่อง:ติวเข้มo-net โดย:โรงเรียนบ้านม่วง

โรงเรียนบ้านม่วงนำนักเรียนชั้นป.6 และม. 3 เข้าร่วมกิจกรรมติวเข้ม O-NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงเรียนบ้านท...

เมื่อ 22 มกราคม 2557 เวลา03:03:49
   เรื่อง:การติวเข้มนักเรียนเข้าสู่การสอบ O-NET โดย:โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 15.30 น. โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ได้ประชุมคณะครู เรื่องการติวเข้มนักเรียนเข้าสู่การสอบ O-NET ...

เมื่อ 22 มกราคม 2557 เวลา01:45:49
   เรื่อง:วิเคราะห์ผลการสอบ Pre o-net โดย:โรงเรียนบ้านงิ้ว

21 มกราคม 57 ผอ.ปรีชา เก้งโทน และคณะครู นำผลคะแนนการสอบ pre o-net มาวิเคราะห์รายกลุ่มและรายมาตรฐาน เพื่อหาแนวทางยกระดับผลสัมฤท...

เมื่อ 22 มกราคม 2557 เวลา00:34:46
   เรื่อง:การนิเทศติดตามจากคณะทีมคุณภาพ. สพป.ขก 1 โดย:โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร

ผู้อำนวยการบุฤทธิ์  สินอยู่  และดร.อาทิตย์  ธำรงชัยชนะ  เข้านิเทศการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี...

เมื่อ 21 มกราคม 2557 เวลา12:43:23
   เรื่อง:กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช้านี้มี โดย:โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร

คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทบทวนเนื้อหา  การทำแบบทดสอบโดยความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนโ...

เมื่อ 21 มกราคม 2557 เวลา12:36:32
   เรื่อง:การCoaching ครั้งที่ 3 โดย:โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

ปฏิทินการรายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิืทางการเรียน โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล  กลุ่มสถานศึกษาที่  2 ...

เมื่อ 21 มกราคม 2557 เวลา09:02:55
   เรื่อง:การ coaching ครั้งที่ 3 โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต

การ coaching ครั้งที่ 3  โดยท่าน   ดร.สันติ  ดร.สมหวัง    ท่านศน.สุดสงวน  และ  ท่านศน.นิรันดร  คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านพ...

เมื่อ 21 มกราคม 2557 เวลา08:49:43
   เรื่อง:การติวo- net ชั้น ป.6 โดย:โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร

การติวเข้มสองประสานร่วมกัยโรงเรียนบ้านโนนค้อ  วันนี้เข้มสังคมและคอมพิวเตอร์...

เมื่อ 21 มกราคม 2557 เวลา08:21:03
   เรื่อง:ติวสอบ O-NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย:โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรพ์

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์  โดย ผอ.นวพร   บุญล้น  ได้ให้ความสำคัญในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ...

เมื่อ 21 มกราคม 2557 เวลา03:30:37
   เรื่อง:การจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการยกผลสัมฤทธิ โดย:โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

โรงเรียนบ้านนหนองตาไก้หนองเม็ก ได้จัดชั้นเรียนพิเศษเพื่อติวนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ O NET โดยใช้โสตทัศนูปกรณ์ เพิ...

เมื่อ 21 มกราคม 2557 เวลา03:03:38
   เรื่อง:โรงเรียนบ้านหนองหลุบติวเข้มครั้งที่7 โดย:โรงเรียนบ้านหนองหลุบ

โรงเรียนบ้านหนองหลุบร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่3ตำบลบ้านทุ่ม-แดงใหญ่และเทศบาลเมืองบ้านทุ่มจัดสอนพิเศษ(ต...

เมื่อ 21 มกราคม 2557 เวลา02:35:56
   เรื่อง:สอนเสริมนอกเวลา โดย:โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขยายเวลาเรียนในชั่วโมงที่ 7 เพื่อติวเข้มการสอบ O-NET ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ...

เมื่อ 21 มกราคม 2557 เวลา02:05:49
   เรื่อง:การ Coaching ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ โดย:โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น

วันศุกร์ที่ 17  มกราคม  2557  ศน. พรพิมล  และ  ศน. บุษรา   ได้ทำการ Coaching โดยสังเกตการสอนชั้น ป.6  ในรายวิชาคณิตศาสตร์ สอ...

เมื่อ 20 มกราคม 2557 เวลา08:35:35
   เรื่อง:ติวเข้มสู่ O-NET โดย:โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

วันที่ 20 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ได้ดำเนินการติวเข้มสู่ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,ภาษา...

เมื่อ 20 มกราคม 2557 เวลา08:04:05
   เรื่อง:โครงการอำเภอ มข. พัฒนา อำเภอพระยืน "รวมพลังสร้างส โดย:โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง

โครงการอำเภอ มข. พัฒนา อำเภอพระยืน \"รวมพลังสร้างสรรค์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิต O - NET\" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธีระ ฤทธิรอด แ...

เมื่อ 20 มกราคม 2557 เวลา03:20:40
   เรื่อง:ติวสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(o-net) โดย:โรงเรียนบ้านหนองปิง

โรงเรียนบ้านหนองปิงได้ดำเนินการติวสอบนักเรียนชั้นป.6ตามตารางการวางแผนงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผนน...

เมื่อ 20 มกราคม 2557 เวลา02:54:37
   เรื่อง:ติวสอบ (o-net)โรงเรียนบ้านหนองปิง โดย:โรงเรียนบ้านหนองปิง

...

เมื่อ 20 มกราคม 2557 เวลา02:36:59
   เรื่อง:ติวเข็มโอเน็ตในโครงการอักษรแคมป์ อักษรคิด โดยบ โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระได้เข้าร่วมกิจกรรมติวเข็ม...

เมื่อ 20 มกราคม 2557 เวลา02:27:05
...
 
 
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
264 ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมืองขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร043-246663-5 Fax.043236530