กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 
 
 
 
 
....โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน. ....
ระบบจัดการ
เข้าสู่ระบบ จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ข้อมูลหลัก
 • ผู้รับผิดชอบ
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๕๗-๒๕๕๘
 • ทีมคุณภาพ
 • กลยุทธ์ยกระดับ O-NET
 • ปฏิญญาช่องเม็ก ๒๕๕๗
 • ผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๖
 
หน่วยงานหลัก
 
ลิ้งแนะนำ
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) : สทศ
 • สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : สมศ.
 
 
กิจกรรมนิเทศโรงเรียน โดยโรงเรียนแกนนำ
   เรื่อง:เตรียมสอบ O-net ครั้งที่ 5 โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์ฯ)

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 วันนี้เวลา 10.30 น. นายวรศิลป์ นิลเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวะถีฯได้เยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการเรียน...

เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 เวลา05:47:05
   เรื่อง:เตรียมสอบ O-net ครั้งที่ 4 โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์ฯ)

วันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายวิบูลย์  โพธิลุขา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศติดตามเกี่ยวกับการเตรียมส...

เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 เวลา05:39:48
   เรื่อง:กิจกรรม Reftective Coaching โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม โดย โดย:โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

วันพุธ ที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30-12.30 น. ท่าน ศน.สุดสงวน กลางกลาง และศน.นิรันดร กากแก้ว เยี่ยมนิเทศ Reftective Coaching ที่โรงเรียนหนองตูมหน...

เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 เวลา03:14:31
   เรื่อง:Reftective Coaching โดย:โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ศน.ประจำกลุ่มสำราญ-โนนท่อน  ออก Reftective Coaching โรงเรียนแกนนำ  วันที่  18  ธันวาคม  2557  เวลา  09.00-12.00  น.  ณ  โรงเรียนไทยรัฐว...

เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 เวลา02:10:02
   เรื่อง:Reftective Coaching โดย:โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม

ท่าน ศน.ประจำกลุ่มสำราญ-โนนท่อน  ออก Reftective Coaching  โรงเรียนแกนนำ  วันที่  18  ธันวาคม  2557  เวลา  13.00 - 16.00  น.  ณ  โรงเรี...

เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 เวลา02:04:31
   เรื่อง:ติวเข้มภาษาอังกฤษ โดย:โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม  เป็นจุดติวเข้มภาษาอังกฤษ ของกลุ่มสถานศึกษาที่ 12 สำราญ-โนนท่อน  ในวันที่  18-19  ธันวาค...

เมื่อ 18 ธันวาคม 2557 เวลา02:33:51
   เรื่อง:ติวเข้มภาษาอังกฤษ โดย:โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 เป็นจุดติวเข้มภาษาอังกฤษ ของกลุ่มสถานศึกษาที่ 12 สำราญ-โนนท่อน  ในวันที่  18-19  ธันวาคม  2557...

เมื่อ 18 ธันวาคม 2557 เวลา02:02:05
   เรื่อง:ชี้แจงการนิเทศแบบ Reflective Coaching โดย:โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

ด้วยในวันพุธ ที่ 17  ธันวาคม  2557 เวลา 13.00 น. ท่านรองสุวัฒน์ชัย  แสนราช   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...

เมื่อ 18 ธันวาคม 2557 เวลา01:41:19
   เรื่อง:ป้ายนับถอยหลัง ยกผลสัมฤทธิ์ O-Net โดย:โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม  จัดทำป้ายนับถอยหลัง ยกผลสัมฤทธิ์ O-Net ปีการศึกษา  2557 ณ  วันที่  17  ธันวาคม  2557...

เมื่อ 18 ธันวาคม 2557 เวลา02:24:43
   เรื่อง:Reftective Coaching โดย:โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

ศน.พรพิมลและศน.บุษรา นิเทศ Reftective Coaching ที่โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย วันที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา/วางแ...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2557 เวลา13:16:15
   เรื่อง:Coaching โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วันนี้คณะครูชั้นป6 และ ม3 เข้ารับการ coaching โดยศน.อุบลรัตน์ และศน.โอภาส...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2557 เวลา11:02:06
   เรื่อง:ประชุมเตรียมประสบการณ์เกี่ยวกับ Reflective Coaching โดย:โรงเรียนบ้านงิ้ว

วันที่ 17 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการ Reflective Coaching นำโดย รองผอ.สพป.ขก.เขต1 นายวิบูลย์  โพธิลุขา ได้ประชุมวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์กับคร...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2557 เวลา08:17:50
   เรื่อง:ติวเข้มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

คุณครูพิชญ์สินี  โสภา ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้ทำการติวเข้มวิชาภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2557 เวลา07:21:58
   เรื่อง:ติวเข้ม O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย มาตรฐาน 1-5 และ ม.3 วิชาศิลป โดย:โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2557 เวลา06:58:32
   เรื่อง:ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย:โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2557 เวลา03:43:39
   เรื่อง:ประชุมวางแผนยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย:โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  84  (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  ร่วมประชุมวางแผนยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในวันที่  16  ธันวาค...

เมื่อ 17 ธันวาคม 2557 เวลา02:43:52
   เรื่อง:ประชุมคณะกรรมการ และคณะครูสาย ป.6 เพื่อสร้างความ โดย:โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

ผู้บริหารประชุมคณะกรรมการ และคณะครูสายช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างความตระหนัก ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2557 เวลา09:26:02
   เรื่อง:โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นจัดทำป้ายนับถอยหลังการสอ โดย:โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นจัดทำป้ายนับถอยหลังการสอบ O-NET เป็นการกระตุ้น และสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2557 เวลา09:09:29
   เรื่อง:โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก นิเทศการสอนชั้น โดย:โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2557 เวลา03:53:22
   เรื่อง:ติวเข้มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

คุณครูยิ้ม บุญจริง ครูสังคมศึกษาฯ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้สอนติวเข้มสาระวิชาสังคมศึกษาฯ ให้กับนักเรียนชั้นประถม...

เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 เวลา13:11:35
   เรื่อง:ติวเข้มสาระคณิตศาสตร์ โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

คุณครูวิเรืองรอง  รู้ปัญญา ครูคณิตศาสตร์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้สอนติวเข้มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั...

เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 เวลา13:04:11
   เรื่อง:ติวเข้มสาระวิทยาศาสตร์ โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

คุณครูสลักจิต  ดลประสิทธิ์ ครูวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ติวเข้มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยใช้ข้อสอบ ของ สทศ....

เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 เวลา12:59:33
   เรื่อง:กิจกรรมเยี่ยมบ้านเตรียมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกา โดย:โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2/2557 "ธันวาคมเดือนแห่งการติดตามผลการเยี่ยมบ้านของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย...

เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 เวลา12:56:20
   เรื่อง:ติวเข้มภาษาอังกฤษ โดย:โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา

โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดติวเข้ม ภาษาอังกฤษ  โดยใช้โปรแกรม socrative  ให้กับนักเรียนชั้นประถ...

เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 เวลา03:02:03
   เรื่อง:ยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดย:โรงเรียนบ้านงิ้ว

นับถอยหลังวันสอบ O-NET ป.6...

เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 เวลา02:47:33
   เรื่อง:เตรียมสอบ O-net ครั้งที่ 3 โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์ฯ)

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 08.25 น. กิจกรรมหน้าเสาธง นางพรรณี เหมนิธิ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกั...

เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 เวลา02:31:46
   เรื่อง:ประชุมผู้ปกครองป.3 ป.6 และม.3 ปี 2557 โดย:โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศ...

เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 เวลา13:19:41
   เรื่อง:ประชุมครูเพื่อทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ยกระดับผลสัมฤท โดย:โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้ประชุมครูเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง ในการยกระดับผลสั...

เมื่อ 14 ธันวาคม 2557 เวลา07:40:50
   เรื่อง:ประชุมผู้ปกครองเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเร โดย:โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนหนองโพธิืประชานุกูลได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงแนวปฎิบัติในภาคเรียนที่ 2...

เมื่อ 14 ธันวาคม 2557 เวลา07:33:09
   เรื่อง:โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กประชุมผู้ปกครองน โดย:โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

...

เมื่อ 14 ธันวาคม 2557 เวลา05:31:56
   เรื่อง:แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบติว O-NETและจัดทำตารางติว โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนได้จัดทำคำสั่งแต่งคณะครูผู้รับผิดชอบติวเข้มนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้&nb...

เมื่อ 14 ธันวาคม 2557 เวลา05:20:02
   เรื่อง:ประชุมคณะครูทั้งโรงเรียน โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน โดย ผ.อ.กิติกร  ศิรินิกร  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดกิจกรรมประชุมคณะครูทั้...

เมื่อ 14 ธันวาคม 2557 เวลา02:12:17
   เรื่อง:เตรียมสอบ O-net ครั้งที่ 2 โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์ฯ)

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านสาวะถีฯจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ อาทิ การจัดทำป้ายนับถอยหล...

เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เวลา14:23:07
   เรื่อง:จัดทำป้าย Count Down โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน กลุ่มสถานศึกษาที่ 16 พระยืน-ขามป้อม จัดกิจกรรมรวมพลังพัฒนาผลสัมฤทธิ์ พิชิตและคงความเป็นหนึ่ง&...

เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เวลา07:22:49
   เรื่อง:โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก นิเทศภายในโดยใช โดย:โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

...

เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เวลา07:16:20
   เรื่อง:ติวเข้มม.3 โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

...

เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เวลา06:45:45
   เรื่อง:ลงนามMOU โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ผู้อำนวยการสมศักดิ์ โสรถาวร และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ทำการลงนามใน MOU การยกระดับผลสัมฤทธิ์...

เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เวลา06:24:34
   เรื่อง:ยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดย:โรงเรียนบ้านงิ้ว

1.ป้ายนับเวลาถอยหลังการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 เหลือเวลา 49 วัน 2.ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแนวทางการยกระดับผลส...

เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เวลา06:13:17
   เรื่อง:นับถอยหลังรวมพลังพัฒนาผลสัมฤทธิ์ โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

...

เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เวลา06:10:16
   เรื่อง:ยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดย:โรงเรียนบ้านงิ้ว

1.ป้ายนับเวลาถอยหลังการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 เหลือเวลา 49 วัน 2.ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแนวทางการยกระดับผลส...

เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เวลา05:56:43
   เรื่อง:การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของคะแนนเฉลี่ยผลสัม โดย:โรงเรียนบ้านบ่อแก

โรงเรียนบ้านบ่อแก ได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) สูงขั้น อย่างน้อย 5% ทุกกลุ่มสาะก...

เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เวลา05:52:30
   เรื่อง:นับเวลาถอยหลังเตรียมความพร้อมรวมพลงพัฒนาผลสัม โดย:โรงเรียนบ้านบ่อแก

โรงเรียนบ้านบ่อแก จัดทำป้ายนับเวลาถอยหลังเตรียมความพร้อมรวมพลงพัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิตและคงความเป็น ๑ (หนึ่ง) เพื่อเป็น...

เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เวลา05:44:15
   เรื่อง:โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม จัดสอนพิเศษติวเข้ โดย:โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ขึ้นป้ายนับถอยหลังและจัดกิจกรรมการเรียนสอนพิเศษแบบติวเข้มให้กับนักเรียนชั้นป.6และม.3 ทุ...

เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เวลา03:51:01
   เรื่อง:เตรียมสอบ O-net ครั้งที่ 1 โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์ฯ)

วันที่ 11 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 น. กิจกรรมหน้าเสาธง ผอ.วรศิลป์  นิลเขต ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับคณะครู นักเรียนเกี่ยวกั...

เมื่อ 11 ธันวาคม 2557 เวลา05:05:16
   เรื่อง:ติวพิเศษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในก โดย:โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)  ได้จัดให้มีการติวพิเศษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในการสอบ O- NET  โด...

เมื่อ 08 ธันวาคม 2557 เวลา08:36:47
   เรื่อง:ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง โดย:โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา

โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยาจัดประชุมผู้ปกครองและชุมชนเพื่อชี้แจงตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET& ...

เมื่อ 08 ธันวาคม 2557 เวลา03:13:57
   เรื่อง:โนนม่วงรวมพลังสร้างสรรค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET โดย:โรงเรียนบ้านโนนม่วง

...

เมื่อ 08 ธันวาคม 2557 เวลา02:45:13
...
 
 
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
264 ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมืองขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร043-246663-5 Fax.043236530