กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 
 
 
 
 
....โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน. ....
ระบบจัดการ
เข้าสู่ระบบ จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ข้อมูลหลัก
 • ผู้รับผิดชอบ
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๕๗-๒๕๕๘
 • ทีมคุณภาพ
 • กลยุทธ์ยกระดับ O-NET
 • ปฏิญญาช่องเม็ก ๒๕๕๗
 • ผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๖
 
หน่วยงานหลัก
 
ลิ้งแนะนำ
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) : สทศ
 • สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : สมศ.
 
 
 

เตรียมสอบ O-net ครั้งที่ 6


เมื่อ [22 ธันวาคม 2557 เวลา04:06:14]
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง นายวรศิลป์  นิลเขต ผอ.ร.ร.บ้านสาวะถีฯ พบคณะครูและนักเรียนเรื่องการเตรียมสอบ Pre o-net ของนักเรียนชั้น ป.6 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 และการสอบ O-net วันที่ 31 มกราคม 2558 ย้ำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของชั้น ป.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องจบหลักสูตรภายในวันที่ 8 มกราคม 2558 หากกลุ่มสาระฯใดคาดว่าจะไม่จบตามกรอบเวลาดังกล่าว อนุญาตให้จัดสอนเสริมในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ตามเหมาะสม

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่

 
 
 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
264 ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมืองขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร043-246663-5 Fax.043236530