กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 
 
 
 
 
....ระบบจะทำการเปิดให้บริการในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 น. ....
ระบบจัดการ
เข้าสู่ระบบ จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ข้อมูลหลัก
 • ผู้รับผิดชอบ
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๕๗-๒๕๕๘
 • ทีมคุณภาพ
 • กลยุทธ์ยกระดับ O-NET
 • ปฏิญญาช่องเม็ก ๒๕๕๗
 • ผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๖
 
หน่วยงานหลัก
 
ลิ้งแนะนำ
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) : สทศ
 • สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : สมศ.
 
 
 

ตรวจข้อสอบ Pre - NT และ Pre O-NET


เมื่อ [26 ธันวาคม 2556 เวลา12:36:37]
วันที่  25 - 26 ธันวาคม  2556  โรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่างเป็นเจ้าภาพสถานที่ตรวจข้อสอบ Pre-NT  Pre - O  NET
ของกลุ่มสถานที่ 12  สำราญ - โนนท่อน   มัคณะกรรมการตรวจข้อสอบและบันทึกข้อมูล  19  คน มาปฏิบัติหน้าที่


ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่

 
 
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
264 ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมืองขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร043-246663-5 Fax.043236530