กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 
 
 
 
 
....ระบบจะทำการเปิดให้บริการในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 น. ....
ระบบจัดการ
เข้าสู่ระบบ จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ข้อมูลหลัก
 • ผู้รับผิดชอบ
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๕๗-๒๕๕๘
 • ทีมคุณภาพ
 • กลยุทธ์ยกระดับ O-NET
 • ปฏิญญาช่องเม็ก ๒๕๕๗
 • ผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๖
 
หน่วยงานหลัก
 
ลิ้งแนะนำ
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) : สทศ
 • สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : สมศ.
 
 
 

โรงเรียนบ้านโคกล่ามติดประกาศเตือนการสอบo-net


เมื่อ [25 ธันวาคม 2556 เวลา04:23:48]

โรงเรียนบ้านโคกล่าม โดยท่านผอ.ปฐมินทร์ ดาวษาวะ ตระหนัก ต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การสอบ O-NET 2556 จัดทำป้ายนับถอยหลังและเน้นย้ำให้ครูผู้สอนประจำชั้น ป.6 ติวเข้ม ทุกวัน


ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่

 
 
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
264 ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมืองขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร043-246663-5 Fax.043236530