กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 
 
 
 
 
....โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน. ....
ระบบจัดการ
เข้าสู่ระบบ จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ข้อมูลหลัก
 • ผู้รับผิดชอบ
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๕๗-๒๕๕๘
 • ทีมคุณภาพ
 • กลยุทธ์ยกระดับ O-NET
 • ปฏิญญาช่องเม็ก ๒๕๕๗
 • ผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๖
 
หน่วยงานหลัก
 
ลิ้งแนะนำ
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) : สทศ
 • สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : สมศ.
 
 
 

ติวสอบO-NET ป.6 และม.3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 พระลับ-บึงเนียม ครั้งที่ 2 วันที่ 2


เมื่อ [25 มกราคม 2558 เวลา12:20:15]
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ ๗ ได้จัดติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภายในกลุ่ม ๗ จำนวน ๑๒ โรงเรียน  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ สถานที่โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่

 
 
 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
264 ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมืองขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร043-246663-5 Fax.043236530