กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 
 
 
 
 
....โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน. ....
ระบบจัดการ
เข้าสู่ระบบ จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ข้อมูลหลัก
 • ผู้รับผิดชอบ
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๕๗-๒๕๕๘
 • ทีมคุณภาพ
 • กลยุทธ์ยกระดับ O-NET
 • ปฏิญญาช่องเม็ก ๒๕๕๗
 • ผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๖
 
หน่วยงานหลัก
 
ลิ้งแนะนำ
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) : สทศ
 • สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : สมศ.
 
 
 

เตรียมสอบ O-net ครั้งที่ 24


เมื่อ [18 มกราคม 2558 เวลา02:53:19]
วันที่ 18 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นักเรียนฃั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนเสริมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเช้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คุณครูรำลึก  คำสุพรม เป็นครูผู้สอน, สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คุณครูเสมอ  ทองอ้ม เป็นครูผู้สอน  ส่วนภาคบ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ ตุณครูนพนันท์  เหมนิธิ  เป็นครูผู้สอน ,ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) คุณครูพรรณี  เหมนิธิ เป็นครูผู้สอน

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง

ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่

 
 
 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
264 ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมืองขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร043-246663-5 Fax.043236530