กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 
 
 
 
 
....โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน. ....
ระบบจัดการ
เข้าสู่ระบบ จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ข้อมูลหลัก
 • ผู้รับผิดชอบ
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๕๗-๒๕๕๘
 • ทีมคุณภาพ
 • กลยุทธ์ยกระดับ O-NET
 • ปฏิญญาช่องเม็ก ๒๕๕๗
 • ผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๖
 
หน่วยงานหลัก
 
ลิ้งแนะนำ
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) : สทศ
 • สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : สมศ.
 
 
นับเวลาถอยหลัง สอบO-NET 3 ก.พ. 2561 (ป.6) และวันที่ 3-4 ก.พ. 61 (ม.3)
ข่าวความเคลื่อนไหว
    เรื่อง:ผลคะแนนการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2557 ระดับสถานศึกษา(excel) โดย:administrator

...
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา02:33:42
    เรื่อง:ผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2557 โดย:administrator

...
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา07:29:20
    เรื่อง:รหัส socrative_loei58 โดย:administrator

...
เมื่อ 24 เมษายน 2558 เวลา05:36:58
    เรื่อง:ผลคะแนนการทดสอบโอเน็ต ปี 2557 ระดับชั้นประถมศึกษา โดย:ทีมคุณภาพที่ 6

...
เมื่อ 23 เมษายน 2558 เวลา08:50:51
    เรื่อง:รหัสsocrative โดย:administrator

...
เมื่อ 22 เมษายน 2558 เวลา00:23:54
    เรื่อง:Powerpoint ประชุมชี้แจงสอบโอเน็ต 2557 โดย:ทีมคุณภาพที่ 6

...
เมื่อ 26 มกราคม 2558 เวลา06:25:17
    เรื่อง:คำสั่งแต่งตั้งกรรมการทดสอบO-NET ปี2557 สนามสอบ21-25 โดย:ทีมคุณภาพที่ 6

...
เมื่อ 21 มกราคม 2558 เวลา09:03:27
    เรื่อง:คำสั่งแต่งตั้งกรรมการทดสอบO-NET ปี2557 สนามสอบ1-20 โดย:ทีมคุณภาพที่ 6

...
เมื่อ 21 มกราคม 2558 เวลา09:02:34
อ่านข่าวทั้งหมด.
>>>อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมนิเทศโรงเรียน โดยเขตพื้นที่การศึกษา
   เรื่อง:สาธิตการสอนเข้มคณิตศาสตร์ที่ G7 โดย:ทีมคุณภาพที่ 7

สาธิตการสอนเข้มวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ ๗  จำนวน  ๙๐  คน  เพื่...
เมื่อ 25 มกราคม 2558 เวลา11:42:21
   เรื่อง:สาธิตการสอนเข้มคณิตศาสตร์ให้คณะครูกลุ่ม 4 และ 5 โดย:ทีมคุณภาพที่ 7

สาธิตการสอนเข้มให้คณะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ท่ี 4 และ 5 เมื่อวันพุ...
เมื่อ 25 มกราคม 2558 เวลา11:00:47
   เรื่อง:สาธิตการสอนเข้มคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนบ้านเป็ด โดย:ทีมคุณภาพที่ 7

สาธิตการสอนเข้มวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวัน...
เมื่อ 25 มกราคม 2558 เวลา10:52:52
   เรื่อง:สาธิตการสอนเข้มคณิตศาสตร์ โดย:ทีมคุณภาพที่ 7

สาธิตการสอนเข้มคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปีการศึกษ...
เมื่อ 25 มกราคม 2558 เวลา10:53:15
   เรื่อง:นิเทศCoaching ครั้งที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย โดย:ทีมคุณภาพที่ 7

นิเทศ Coaching ครั้งที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  สอนโดยนางมลาวัลย์  นกหงษ์  เมื่อวันที่ ๑๔  ...
เมื่อ 19 มกราคม 2558 เวลา08:11:36
   เรื่อง:นิเทศCoaching ครั้งที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย โดย:ทีมคุณภาพที่ 7

นิเทศ Coaching ครั้งที่ ๒ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘...
เมื่อ 19 มกราคม 2558 เวลา07:33:13
   เรื่อง:นิเทศและสาธิตการสอนที่โรงเรียนบ้านดอนดู่ โดย:ทีมคุณภาพที่ 7

นิเทศและทำการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ที่โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา เมื่อวันที่ ๑๓ ...
เมื่อ 19 มกราคม 2558 เวลา05:05:23
   เรื่อง:นิเทศการเรียนการสอนทางไกล โดย:ทีมคุณภาพที่ 7

นิเทศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ห้องเรียนคุณครูประ...
เมื่อ 19 มกราคม 2558 เวลา04:54:29
   เรื่อง:นิเทศค่ายภาษาอังกฤษ กลุ่มG7 โดย:ทีมคุณภาพที่ 7

เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษกลุ่ม G7 เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึ...
เมื่อ 19 มกราคม 2558 เวลา04:03:21
   เรื่อง:ทีมคุณภาพ G7 Coaching ครั้งที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคก โดย:ทีมคุณภาพที่ 7

...
เมื่อ 15 มกราคม 2558 เวลา04:38:40
   เรื่อง:นิเทศ Coaching ดอนดู่ โดย:ทีมคุณภาพที่ 7

ออกนิเทศ Coaching ครั้งที่ 1 ที่โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  ได้รับการตัอนรับจากผู้บริหารโรงเรียน ผอ.ประสิทธิ์ แก้ว...
เมื่อ 15 มกราคม 2558 เวลา04:28:02
   เรื่อง:ทีมคุณภาพ G7 โดย:ทีมคุณภาพที่ 7

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ศึกษานิเทศกลุ่ม ๗ ร่วมกับประธานกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูในกลุ่มสถ...
เมื่อ 14 มกราคม 2558 เวลา14:26:19
อ่านข่าวทั้งหมด.
>>>อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมนิเทศโรงเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญระดับกลุ่มสถานศึกษา
    เรื่อง:คณะผู้เชี่ยวชาญกระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม 4 ( โดย:exp04

วันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2558 คณะผู้เชี่ยวชาญกระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม 4 (สาวะถี) นิเทศ Coaching ครั้งที่ 1 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1)...

เมื่อ 11 มกราคม 2558 เวลา10:47:04
    เรื่อง:คณะผู้เชี่ยวชาญกระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม 4 ( โดย:exp04

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 คณะผู้เชี่ยวชาญกระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม 4 (สาวะถี) นิเทศ Coaching ครั้งที่ 1 ครูผูู้รับผิดชอบระดับ...

เมื่อ 08 มกราคม 2558 เวลา22:23:14
    เรื่อง:Reflective coaching โรงเรียนบ้านเป็ด ครั้งที่2 โดย:exp09

วันนี้คณะกรรมการนิเทศน์ ออกนิเทศครูธรรมาวดี เทพแดง โรงเรียนบ้านเป็ด สาระต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนได้ในระดับ excellent ...

เมื่อ 07 มกราคม 2558 เวลา03:21:54
    เรื่อง:Reflective coaching โรงเรียนบ้านกอก ครั้งที่ 2 โดย:exp09

วันนี้คณะกรรมการนิเทศ กลุ่มบ้านเป็ดเมืองเก่า ได้ออกนิเทศโรงเรียนบ้านกอก คุณครูวรรณวิมล อรุณเดชาชัย สาระคณิตศาสตร์ป6...

เมื่อ 05 มกราคม 2558 เวลา06:48:11
    เรื่อง:Reflective coaching โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่ง โดย:exp09

วันนี้คณะนิเทศ กลุ่ม9 บ้านเป็ดเมืองเก่า นิเทศ คุณครูขนิษฐา พิมพ์ศรี ชั้นป6เรื่องบทประยุกษ์ คุณครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใ...

เมื่อ 05 มกราคม 2558 เวลา03:36:00
    เรื่อง:Reflective coaching บ้านดอนบม โดย:exp09

วันที่ 25ธันวาคม2557 คณะนิเทศ กลุ่มบ้านเป็ดเมืองเก่า ออกนิเทศ โรงเรียนบ้านดอนบมคุณครูนุจรินทร์ รื่นรมณ์ ...

เมื่อ 05 มกราคม 2558 เวลา03:27:48
    เรื่อง:RC รร.กลุ่มที่ 5 บ้านค้อ โดย:exp05

วันที่  26  ธันวาคม  2557  คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการการศึกษา กลุ่มที่ 5 บ้านค้อ  ได้ออกนิเทศแบบ RC  คร...

เมื่อ 28 ธันวาคม 2557 เวลา04:29:07
    เรื่อง:กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นทีที่ 4 (สาวะถี) ดำเนินกา โดย:exp04

กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นทีที่ 4(ตำบลสาวะถี) ดำเนินการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมั...

เมื่อ 26 ธันวาคม 2557 เวลา15:05:34
    เรื่อง:กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นทีที่ 4 ประชุมเพื่อพัฒน โดย:exp04

กลุุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4 (ตำบลสาวะถี) ประชุมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิตความเป็นหนึ่งอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 2...

เมื่อ 24 ธันวาคม 2557 เวลา13:55:05
    เรื่อง:กิจกรรม Reflective Coaching โดย:exp05

กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 5ตำบลบ้านค้อรับการ Reflective Coaching จากท่านรองวิบูลย์และคณะศึกษานิเทศ...

เมื่อ 24 ธันวาคม 2557 เวลา08:30:39
    เรื่อง:Reflective coaching โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง โดย:exp09

เวลา 13.30 น วันนี้ คณะนิเทศที่โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ครูผู้สอนนางรำไพ นนทภา วิชาคณิตศาสตร์ วันี้สอนเลขาคณิต เป็น...

เมื่อ 23 ธันวาคม 2557 เวลา06:13:44
    เรื่อง:Reflective coaching โรงเรียนบ้านเป็ด โดย:exp09

วันที่23ธันวาคม2557 คณะนิเทศ แบบ reflective coaching กลุ่มสถานศึกษาที่ที่ 9 บ้านเป็ดเมืองเก่า นิเทศ โรงเรียนบ้านเป็ด ครูผู้สอนนางสมคิด...

เมื่อ 23 ธันวาคม 2557 เวลา03:27:45
อ่านข่าวทั้งหมด.
>>>อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมนิเทศโรงเรียน โดยโรงเรียนแกนนำ
   เรื่อง:เตรียมสอบ NT ครั้งที่ 5 โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์ฯ)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นายวรศิลป์  นิลเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ พร้อมด้วยนายรำลึก  คำสุพรม ครูชำนาญ...

เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา10:16:18
   เรื่อง:เตรียมสอบ NT ครั้งที่ 4 โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์ฯ)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2558 เวลา 08.20 น. กิจกรรมหน้าเสาธง นายวรศิลป์  นิลเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ พร้อมนายสมเกียรต...

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา04:21:21
   เรื่อง:เตรียมสอบ NT ครั้งที่ 3 โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์ฯ)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2558  เวลา 08.20 น. กิจกรรมหน้าเสาธง นายวรศิลป์  นิลเขต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ พร้อมด้วยนาย...

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา08:05:02
   เรื่อง:เตรียมสอบ NT ครั้งที่ 2 โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์ฯ)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 08.20 น. กิจกรรมหน้าเสาธง นายวรศิลป์  นิลเขต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ พร้อมด้วยนางดา...

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา03:41:43
   เรื่อง:เตรียมสอบ NT ครั้งที่ 1 โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์ฯ)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.20 น. กิจกรรมหน้าเสาธง นายวรศิลป์  นิลเขต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ พร้อมด้วยนายเสมอ&n...

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา07:09:48
   เรื่อง:เตรียมสอบ O-net ครั้งที่ 36 โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์ฯ)

วันที่ 30  มกราคม 2558 เวลา 08.20 น. กิจกรรมหน้าเสาธง นายวรศิลป์  นิลเขต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ พร้อมด้วยนายเสมอ  ...

เมื่อ 30 มกราคม 2558 เวลา05:41:21
   เรื่อง:บรรยากาศการติว โดย:โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

บรรยากาศการติวโค้งสุดท้ายโรงเรียนนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)...

เมื่อ 29 มกราคม 2558 เวลา06:29:56
   เรื่อง:เตรียมสอบ O-net ครั้งที่ 35 โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์ฯ)

วันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 08.20น. กิจกรรมหน้าเสาธง นายวรศิลป์  นิลเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ พร้อมด้วยนายจิรพันธ์  ...

เมื่อ 29 มกราคม 2558 เวลา05:12:39
   เรื่อง:สอนเสริมแบบเข้ม โดย:โรงเรียนบ้านงิ้ว

สอนเสริมแบบเข้ม เตรียมสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน  6  โรงเรียนโซนเหนือ กลุ่มฯที่ 4 ตำบลสาวะถี ได้แก่  บ้า...

เมื่อ 28 มกราคม 2558 เวลา07:01:36
   เรื่อง:เตรียมสอบ O-net ครั้งที่ 34 โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์ฯ)

วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 08.20 น. กิจกรรมหน้าเสาธง นายวรศิลป์  นิลเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ&nbs...

เมื่อ 28 มกราคม 2558 เวลา03:41:57
   เรื่อง:บรรยากาศการทบทวนความรู้ เตรียมพร้อมสอบ O-NET โดย:โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

บรรยากาศการทบทวนความรู้ เตรียมพร้อมสอบ O-NET โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)...

เมื่อ 27 มกราคม 2558 เวลา08:04:29
   เรื่อง:เตรียมสอบ O-net ครั้งที่ 33 โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์ฯ)

วันที่ 27  มกราคม  2558 เวลา 08.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธง นายวรศิลป์  นิลเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ พร้อมด้วยนายนพนันท...

เมื่อ 27 มกราคม 2558 เวลา03:58:13
อ่านข่าวทั้งหมด.
>>>อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมนิเทศโรงเรียน โดยโรงเรียนเครือข่าย
    เรื่อง:ติว O-net โดย:โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

ผู้อำนวยการ พันธ์ศักดิ์  มูลศรี เยี่ยมค่าย ตำว O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6  ...
เมื่อ 13 มกราคม 2558 เวลา02:20:39
    เรื่อง:โรงเรียนบ้านโคกล่าม ได้รับการ Coaching ครั้งที่ 1 โดย ค โดย:โรงเรียนบ้านโคกล่าม

โรงเรียนบ้านโคกล่าม กลุ่ม 4 (สาวะถี) ได้รับการ Coaching ครั้งที่ 1 โดย คณะผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ กลุ่ม 4 เมื่...
เมื่อ 11 มกราคม 2558 เวลา11:47:21
    เรื่อง:RC รร.บ้านซำจานเนินทอง โดย:โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง

คณะกรรมการ  RC  ระดับกลุ่มสถานศึกษา  ออก  RC  ครั้งที่  1   ได้ชี้แจ้งหลัการ เป้าหมาย และปฏิญญาช่องเม็กให้ ผอ.รร. คณ...
เมื่อ 28 ธันวาคม 2557 เวลา04:37:25
    เรื่อง:โรงเรียนบ้านโคกล่าม นำนักเรียนชั้น ป. 6 เข้าร่วมก โดย:โรงเรียนบ้านโคกล่าม

โรงเรียนบ้านโคกล่าม กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 4 (สาวะถี)นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมการสอบ Pre O-NET...
เมื่อ 26 ธันวาคม 2557 เวลา15:35:31
    เรื่อง:โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง โดย:โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง

...
เมื่อ 24 ธันวาคม 2557 เวลา04:49:32
    เรื่อง: โดย:โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง

...
เมื่อ 24 ธันวาคม 2557 เวลา04:34:41
    เรื่อง: โดย:โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

...
เมื่อ 24 ธันวาคม 2557 เวลา04:01:41
    เรื่อง: โดย:โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

...
เมื่อ 24 ธันวาคม 2557 เวลา04:01:09
    เรื่อง: โดย:โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง โดย ผอ.พันธ์ศักดิ์  มูลศรี ได้ร่วมประชุมกับนักเรียน ครู และผูปกครอง เพื่อตกลงทำ MOU ...
เมื่อ 24 ธันวาคม 2557 เวลา04:10:56
    เรื่อง: โดย:โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

...
เมื่อ 24 ธันวาคม 2557 เวลา03:58:48
    เรื่อง:การจัดทำ MOU ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนกับข้าราช โดย:โรงเรียนบ้านโนนเขวา

โรงเรียนบ้านโนนเขวา  ประชุมวางแผนและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของผอ.รร.และข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ปี...
เมื่อ 24 ธันวาคม 2557 เวลา02:34:52
    เรื่อง:การออกReflective Coaching โรงเรียนบ้านโคกแปะ ครั้งแรก โดย:โรงเรียนบ้านโคกแปะ

1. การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในการสอนเข้มเพื่อสอบ O-net2. ทำข้อตกลงระหว่างครูและผู้บริหารเกี...
เมื่อ 23 ธันวาคม 2557 เวลา22:46:51
อ่านข่าวทั้งหมด.
>>>อ่านข่าวทั้งหมด
เทคนิคและวิธีการเรียนรู้
   เรื่อง:ศึกษานิเทศก์ G7 โดย:ทีมคุณภาพที่ 7

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ศึกษานิเทศก์ G7 ร่วมกับประธานกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ ๗ (พระลับ-บึงเนียม) ได้ประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูทุกคน เพื่อหาแ...

เมื่อ 14 มกราคม 2558 เวลา13:41:45
   เรื่อง:นิเทศ Reftective Coaching ครั้งที่ ๑ โดย:ทีมคุณภาพที่ 7

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทีมคุณภาพที่ ๗ ศน.พรพิมล ศน.บุษรา ได้นิเทศReftective Coaching ครั้งที่ ๑ ที่โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยาและบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา  วางแผนกำหนดปฏิทินการยกร...

เมื่อ 14 มกราคม 2558 เวลา13:30:33
   เรื่อง:นิเทศ Reftective Coaching ครั้งที่ 1 โดย:ทีมคุณภาพที่ 7

วันที่ 17  ธันวาคม  2557 ทีมคุณภาพที่ 7 ศน.พรพิมล ทักษวรบุตร  ศน.บุษรา  อ่อนคง ได้นิเทศ Reftective Coaching ครั้งที่ 1 ที่โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.อร่าม  ลอยคลัง และคณ...

เมื่อ 14 มกราคม 2558 เวลา13:08:59
   เรื่อง:ติวเข้มม.3วิชาคณิตศาสตร์ โดย:โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

...

เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เวลา06:43:14
   เรื่อง:คุณครูยุพิน โพธิ์ทอง ผลิตสื่อบัตรคำภาษาอังกฤษ ส โดย:โรงเรียนพงษ์ภิญโญ1

คุณครูยุพิน โพธิ์ทอง ผลิตสื่อบัตรคำภาษาอังกฤษ สำหรับติวเข้มการสอบ O-NET 56 เพื่อให้เด็กได้จำคำศัพท์ที่ง่ายขึ้น เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ให้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายร้อยละ 8...

เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา16:16:24
   เรื่อง:โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET โดย:โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่

วันที่ 29-31 มกราคม 2557โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่8โคกสีหนองตูมที่โรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม...

เมื่อ 31 มกราคม 2557 เวลา03:21:12
   เรื่อง:โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1 ผลิตสื่อเพื่อเสริมเทคนิคการ โดย:โรงเรียนพงษ์ภิญโญ1

คุณครูยุพิน โพธิ์ทอง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1 ผลิตสื่อชุดการสอนติวเข้มสำหรับเตรียมสอบ O-NET 56...

เมื่อ 26 มกราคม 2557 เวลา11:08:24
   เรื่อง:โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1 จัดติวอย่างเข้มตามตัวชี้วัด โดย:โรงเรียนพงษ์ภิญโญ1

โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1 จัดติวอย่างเข้มตามตัวชี้วัดที่มีผลการทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ต่ำ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ได้ตามเป้า 8 %...

เมื่อ 26 มกราคม 2557 เวลา11:05:21
   เรื่อง: โดย:โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์

2.สอนเสริมให้นักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้...

เมื่อ 22 มกราคม 2557 เวลา13:21:59
   เรื่อง:ติวเข้มO-NET โดย:โรงเรียนบ้านม่วง

โรงเรียนบ้านม่วงนำนักเรียนชั้นป.6และม.3 ติวเข้มO-NET ที่โรงเรียนบ้านทุ่มโดยคณะครู/อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น.-15.30 น. ...

เมื่อ 22 มกราคม 2557 เวลา03:08:38
   เรื่อง:วิเคราะห์ผลการสอบ Pre O-NET โดย:โรงเรียนบ้านหนองปิง

ผอ.สวัสดิ์  ศรีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิง  นำทีมคณะครูวิเคราะห์ผลการสอบ Pre O-NET ของนร.ป.6 รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำผลไปพัฒนานร.ต่อไป...

เมื่อ 21 มกราคม 2557 เวลา23:22:50
   เรื่อง:ตารางการติวO-net โดย:โรงเรียนบ้านกุดนางทุย

1. โรงเรียนบ้านกุดนางทุยโดยฝ่ายวิชาการได้กำหนดการปฏิทินเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-net)ร่วมกับกองการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม...

เมื่อ 17 มกราคม 2557 เวลา06:16:44
อ่านข่าวทั้งหมด.
>>>อ่านข่าวทั้งหมด
คลังเอกสาร องค์ความรู้
   เรื่อง:การเชื่อมโยงหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ โดย:administrator

...

เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เวลา06:05:39
   เรื่อง:ชุดสื่อติวเข้มวิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 ชุด 5 โดย:administrator

...

เมื่อ 06 มกราคม 2557 เวลา08:55:13
   เรื่อง:ชุดสื่อติวเข้มวิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 ชุด 4 โดย:administrator

...

เมื่อ 06 มกราคม 2557 เวลา08:53:03
   เรื่อง:ชุดสื่อติวเข้มวิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 ชุด 2 โดย:administrator

...

เมื่อ 06 มกราคม 2557 เวลา08:53:19
   เรื่อง:ชุดสื่อติวเข้มคณิตศาสตร์ O-NET โดย:administrator

เรียน ผู้บริหารโรงเรียน และ คณะครู        ขอความกรุณาโรงเรียนมาถ่ายเอกสาร ชุดติวคณิตศาสตร์  ที่ร้านถ่ายเอกสาร PSS  สพป.ขอนแก่น เขต 1  ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.56  เป็นต้นไป        ดร.สมหวัง ...

เมื่อ 24 ธันวาคม 2556 เวลา03:58:29
   เรื่อง:ชุดสื่อติวเข้มสังคมศึกษาฯ O-NET โดย:administrator

...

เมื่อ 19 ธันวาคม 2556 เวลา08:57:55
   เรื่อง:ชุดสื่อติวเข้มวิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 ชุด 1 และ 3 โดย:administrator

...

เมื่อ 06 มกราคม 2557 เวลา08:53:32
   เรื่อง:ชุดสื่อติวเข้มภาษาไทย O-NET โดย:administrator

...

เมื่อ 23 ธันวาคม 2556 เวลา08:17:04
   เรื่อง:ชุดสื่อติวเข้มภาษาอังกฤษ ป.6 O-NET โดย:administrator

ดาวน์โหลด ได้ดังนี้ แนวข้อสอบ ONET ชุดที่ 1แนวข้อสอบ ONET ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ ONET รวม 1 และ 2...

เมื่อ 06 มกราคม 2557 เวลา08:54:03
อ่านข่าวทั้งหมด.
>>>อ่านข่าวทั้งหมด
คู่มือ แบบฟอร์ม งานเอกสาร
   เรื่อง:การเชื่อมโยงหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ โดย:administrator

...

เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เวลา06:01:04
อ่านข่าวทั้งหมด.
>>>อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
264 ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมืองขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร043-246663-5 Fax.043236530