กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น Singhan CMS version 2.0  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน
   สำรวจการอ่านคนไทยยุคดิจิทัล
   Play & Learn เรียนๆ แบบ เล่นๆ
   เดินหน้าปฏิรูปหลักสูตร’59 คลื่นลูกแรกที่เกิดจากนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสังกัด
   ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
   หน่วยจัดประสบการณ์ อ.1-2
   หน่วยการเรียนรู้ชั้น ป.1-3
   หน่วยการเรียนรู้ชั้น ป.4-6
   หน่วยการเรียนรู้ชั้น ม.1-3
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    กระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวแอพพลิเคชั่น The 1 Book e-Library : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    มิถุนายน
    กรกฏาคม
    สิงหาคม
    กันยายน
    งบทดลองปีงบประมาณ 2561(ตุลาคม)
    ธันวาคม
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถ(รถตู้)
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
 
Breaking News

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค [Download]


 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   17 คน

สถิติปีนี้:        17 คน

สถิติทั้งหมด: 53213 คน

 

           นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการที่บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ ได้ดำเนินโครงการเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ซึ่งถือเป็น 1 ในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสร้างอาคารเรียน การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ฯลฯ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดของโครงการดังกล่าว บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ภายใต้บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ "The 1 Book e-Library : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน" โดยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและประสิทธิภาพการเรียนรู้ในรูปแบบการอ่านหนังสือออนไลน์ให้กับนักเรียนไทย โดยไม่จำกัดเพียงแค่ในสถานศึกษาเท่านั้น ประกอบกับข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าคนไทยมีแนวโน้มการอ่านที่เพิ่มมากขึ้น โดยคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป มีอัตราการอ่าน 66 นาทีต่อวัน ถือว่าเป็นสถิติที่สูงกว่าช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ดังนั้น  เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการและเปิดโอกาสการเรียนรู้รูปแบบการอ่านหนังสือออนไลน์ให้กับนักเรียนไทย จึงได้ริเริ่มโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน พร้อมจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ ด้วยตระหนักว่าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนนัก ศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ด้วยตนเองและไร้ข้อจำกัดเรื่องสถานที่และ เวลาผ่านแอพพลิเคชั่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา เข้าถึงการอ่านอย่างทั่วถึงผ่านแอพพลิเคชั่น The 1 Book e-Library โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือและแนวทางการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการอ่าน กิจกรรมนอกห้องเรียน และเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งมีแผนที่จะขยายโครงการไปยังชุมชนทั่วประเทศ ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ ทำให้มีความอยู่ที่ดีขึ้น

"The 1 Book e-Library : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน"  จึงเป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รวบรวมหนังสือหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมซีไรต์ เรื่องสั้นอ่านนอกเวลา หนังสือแบบเรียน หนังสือวิทยาศาสตร์ หนังสือความรู้ทั่วไป เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวนกว่า 9 ล้านคนทั่วประเทศ ได้อ่านหรือดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการ Windows Mobile, iOS, Android ได้ฟรีทุกที่ทุกเวลา  สำหรับการดาวน์โหลดในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หนังสือในหมวดหมู่ต่างๆ ของ The 1 Book e-Library มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 300 เล่ม อาทิ หนังสือวรรณกรรมทรงคุณค่า เรื่องสั้นอ่านนอกเวลา หนังสือแบบเรียน หนังสือนิยายสร้างสรรค์ หนังสือความรู้ทั่วไป หนังสือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยแต่ละโรงเรียนจะได้รหัสผ่านสำหรับให้นักเรียนในสังกัดเข้าระบบเพื่อดาวน์โหลดหรืออ่านหนังสือได้พร้อมกันถึง 9 ล้านคนในเวลาเดียวกันได้


พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมที่มีการจัดโครงการดีๆ เช่นนี้ขึ้น ซึ่งในส่วนของรัฐบาลมีความพยายามในการจัดการศึกษาและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และได้หาประสบการณ์ต่างๆ มากขึ้นตลอดทุกช่วงวัย ทั้งปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตลอดจนถึงผู้สูงวัย โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้สนับสนุนระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เช่น วางระบบการศึกษาทางไกล ระบบต่างๆ ที่ช่วยลดภาระของครู

การลงนามในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันสำคัญที่ทางบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ ได้ช่วยเติมเต็มและเปิดโอกาสในการเข้าถึงการอ่านหนังสือของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคนไทยในยุคปัจจุบันให้มีความรู้รอบด้าน จึงขอขอบคุณเจ้าของหนังสือที่มาเข้าร่วมโครงการ และมีความเชื่อว่ายังมีอีกหลายบริษัทที่ผลิตหนังสือดีๆ ทั้งที่เป็นรูปเล่มหนังสือ และในรูปแบบของ e-book ที่จะมาร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในโอกาสต่อไป

ในส่วนของขอบข่ายความร่วมมือนั้น บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำแอพพลิเคชั่น The 1 Book e-Library สำหรับนักเรียนนักศึกษา ครู และผู้บริหารสถานศึกษา สามารถดาวน์โหลดในระบบปฏิบัติการดังกล่าว รวมทั้งจะพัฒนาระบบการใช้งานให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง มีการจัดหาหนังสือ พร้อมรับผิดชอบการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ การจัดทำวีดิทัศน์สาธิตการใช้งาน พร้อมส่งมอบรหัสรับสิทธิ์การใช้งานแอพพลิเคชั่นแก่สถานศึกษา

นอกจากนั้น ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาของหนังสือก่อนนำเข้าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีหนังสือที่ดีและมีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน และกระทรวงศึกษาธิการจะได้รวบรวมข้อมูลจำนวนสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบต่อไป


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอขอบคุณโครงการความร่วมมือครั้งนี้ ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนการอ่านหนังสือให้แก่สถานศึกษากว่า 3 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ที่จะช่วยให้นักเรียนและครูมีโอกาสเข้าถึงการอ่านหนังสือดีๆ ทางออนไลน์มากกว่า 300 เล่ม ใน 20 หมวดหมู่

ทั้งนี้ การปลูกฝังให้เด็กๆ รักการอ่านเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ได้ยกตัวอย่างกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นคนที่รักการอ่านหนังสือเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลถึงการนำมาใช้ในการบริหารประเทศด้วย ประจวบกับรัฐบาลปัจจุบันได้ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขยายระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ แม้แต่ในชนบทและพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมให้โครงการนี้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามากขึ้นด้วย

รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวย้ำให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน โดยยกตัวอย่างจากการเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เมื่อเร็วๆ นี้ พบว่าสิ่งแรกที่แนะนำการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน คือ การแนะนำการอ่านหนังสือ  เช่น การฝึกวิธีการอ่าน การสร้างความเข้าใจ วิธีการหา Keyword ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้คนไทยยังอ่อนมาก แต่หากเราเริ่มต้นสอนให้เด็กอ่านอย่างถูกวิธี ก็ถือว่าจะเป็นวิธีการที่เริ่มต้นได้ถูกทาง

สำหรับการดำเนินโครงการนี้ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ ใช้เงินลงทุนหลายสิบล้านบาท เพื่อให้เด็กและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าถึง อันจะมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาได้อย่างดียิ่ง และเป็นโครงการประชารัฐโครงการแรกที่จับต้องได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงพร้อมจะร่วมมือกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ อย่างเต็มขีดความสามารถต่อไป ซึ่งต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงขอขอบคุณความร่วมมือช่วงเวลาที่ผ่านมาและความร่วมมือต่อไป


นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้กลุ่มเซ็นทรัลได้ดำเนินการมาก่อนภายในบริษัท และตั้งใจที่จะทำแอพพลิเคชั่นออกมาใช้อย่างกว้างขวางต่อไป ซึ่งกลุ่มบริษัทดำเนินการเองทั้งหมดด้วยความหลากหลายของหนังสือ จนกระทั่งเกิดความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ที่จะช่วยให้เยาวชนไทยกว่า 13 ล้านคนได้เรียนรู้การอ่านทางออนไลน์ และกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมที่จะจัดหาหนังสือบรรจุให้เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

 
 
 
1).
ดูขนาดภาพจริง
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่  
ผู้บริหาร
ผอ.ศธจ.ขอนแก่น
รอง ผอ.ศธจ.ขอนแก่น
 
Access มุมสมาชิก
กรอกข้อมูลผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ
User
Password
ประเภท
 
 
กิจกรรมเด่น

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 
สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ