post:

หน้ารวมกระดานข่าว

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา

Posted by bemler    เมื่อ 08 เมษายน 2555 16:00:40  • 

รัฐบาลให้ 9 เม.ย.เป็นวันหยุดกรณีพิเศษงานพระศพเจ้าฟ้าเพชรฯ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 9 เม.ย 55 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอการกำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยกำหนดให้วันที่ 9 เมษายน ที่จะถึงนี้ เป็นวันหยุดราชการ และวันที่ 8-10 เมษายน ขอความร่วมมือประชาชน ,สถานที่ราชการ ,รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสถานศึกษาทุกแห่ง แต่งกายไว้ทุกข์ และลดธงครึ่งเสา สำหรับงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน เป็นงานพระราชกุศลออกพระเมรุ วันจันทร์ที่ 9 เมษายน เป็นงานพระราชทานเพลิงพระศพ วันอังคารที่ 10 เมษายนเป็นงานเก็บพระอัฐิ ซึ่งจะมีขบวนพระอิสริยยศอัญเชิญพระศพ และจะต้องปิดการจราจรในเส้นทางที่มีขบวนพระอิสริยยศ จึงเห็นสมควรประกาศให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมการให้เหมาะสมต่อไป วันอังคาร ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 9 เม.ย 55 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอการกำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยกำหนดให้วันที่ 9 เมษายน ที่จะถึงนี้ เป็นวันหยุดราชการ และวันที่ 8-10 เมษายน ขอความร่วมมือประชาชน ,สถานที่ราชการ ,รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสถานศึกษาทุกแห่ง แต่งกายไว้ทุกข์ และลดธงครึ่งเสา สำหรับงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน เป็นงานพระราชกุศลออกพระเมรุ วันจันทร์ที่ 9 เมษายน เป็นงานพระราชทานเพลิงพระศพ วันอังคารที่ 10 เมษายนเป็นงานเก็บพระอัฐิ ซึ่งจะมีขบวนพระอิสริยยศอัญเชิญพระศพ และจะต้องปิดการจราจรในเส้นทางที่มีขบวนพระอิสริยยศ จึงเห็นสมควรประกาศให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมการให้เหมาะสมต่อไป

dfsdgfsdgsdgdsgdsg
เมื่อ:08 เมษายน 2555 16:57:57 By sgdsgdsg

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก